Facebook Statistics

Aktuality

Novým štátnym tajomníkom agrorezortu bude Milan Kyseľ

16-06-2021

Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) bude Mgr. Milan Kyseľ. Na svojom dnešnom rokovaní ho do funkcie vymenovala vláda Slovenskej republiky. Funkcie sa ujme od štvrtka 17. 6. 2021.

Mgr. Milan Kyseľ (1972) je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2011 pôsobil ako konateľ v súkromnej spoločnosti so zameraním na poľnohospodársku prvovýrobu, chov hospodárských zvierat, zmiešané hospodárstvo. Pracoval na príprave a realizácii projektov medzinárodnej rozvojovej pomoci v oblasti poľnohospodárstva. Po parlamentných voľbách 2020 pôsobil na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako poradca pre oblasť malých a rodinných farmárov.

„O tom, že pán minister to s podporou malých a rodinných poľnohospodárov myslí úprimne a vážne, svedčí aj moja nominácia. Ďakujem za prejavenú dôveru a urobím všetko preto, aby sme spolu oživili slovenský vidiek,“ uviedol Milan Kyseľ po svojom vymenovaní do funkcie.

Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka MPRV SR predložil na 16. schôdzu vlády SR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood