Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ochrana včely medonosnej je jednou z priorít pre poľnohospodárstvo

29-04-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v utorok rokoval so zástupcami Slovenského zväzu včelárov o aktuálnych prioritách a cieľoch včelárstva na Slovensku. Ochrana včely medonosnej je súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Agrorezort plánuje upraviť legislatívu v SR tak, aby sa ochrana života včely medonosnej stala realitou.

„Neviem si predstaviť poľnohospodárstvo, lesníctvo, potravinárstvo a teda ani život bez včiel. Ochrana včely medonosnej má však napriek jej významu v rebríčku ochrany života jednu z posledných priečok a to sa musí zmeniť. Úhyn včiel, spôsobený, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, z dôvodu nesprávnych agrotechnických postupov alebo nebodaj z lenivosti, nemôže ostať nepovšimnutý. Je načase začať spravodlivo chrániť život včiel a vážiť si prácu včelárov,“ zdôraznil Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ochrana včely medonosnej je súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Prioritou vedenia agrorezortu je preto zvýšiť systém ochrany jej života tak, aby sa mu agrotechnické postupy a používanie prípravkov na ochranu rastlín podriadili. Ochranu chce rezort riešiť systémovo, od prevencie, cez kontrolu, až po sankcie. Ministerstvo preto nechce riešenia stavať na problematickom dokazovaní dôvodu úhynu včiel. Základný kameň ochrany včiel by mal spočívať v dôkladnom sledovaní používania prípravkov na ochranu rastlín tak, aby poľnohospodári nemohli nakupovať tieto prípravky vo väčšom množstve, ako bude nevyhnutné a ich aplikácia sa bude musieť vykonávať s ohľadom na život včiel. Takýto postup všeobecne pomôže zdravšej krajine a životnému prostrediu.

„Včelárstvo je remeslo a životný štýl, nie je to žiaden silný poľnohospodársky biznis, no napriek tomu je život ľudí na včelách závislý. Nehľadáme preto riešenia ako zbohatnúť, ale ako zachovať zdravý a aktívny život na planéte,“ zdôraznil Milan Rusnák, predseda Slovenského zväzu včelárov.

Spotreba včelieho medu na Slovensku je približne 12 až 13 miliónov kilogramov. Priemerný človek skonzumuje za rok 2-3 kg medu. Chovatelia včiel na Slovensku dokážu ročne vyprodukovať 6 až 10 miliónov kg medu, zvyšok sa dováža, prevažne do obchodných reťazcov. Rok 2019 však nebol pre včelárov bohatý na úrodu a vyprodukovali len okolo 6 miliónov kg medu. Tento rok očakávajú vyššiu produkciu, nakoľko je priaznivejšia jar a včelstvá majú dobrý štart. Pozitívnou správou je aj to, že až 90% medu od slovenských včelárov je predávaných priamo z dvora spotrebiteľom, čo je dôkazom, že o kvalitný a často regionálny med je záujem.

Agrorezort má preto záujem z dlhodobého hľadiska zamerať sa aj na lepšie označovanie pôvodu medov. Záujmom ministerstva je zvýšiť sebestačnosť na 100%, nakoľko tento úspech je na dosah. Produkcia medu je však mimoriadne citlivo naviazaná na poľnohospodárske postupy a plodiny pestované v okolí a ešte viac na počasie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood