Facebook Statistics

Aktuality

Odhalenie korupčného katalógu

29-01-2021

V druhej polovici januára 2021 podalo Protikorupčné oddelenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) druhé trestné oznámenie. Tentokrát v súvislosti s projektom Národného potravinového katalógu (NPK), ktoré pripravovalo predchádzajúce vedenie MPRV SR v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinovým centrom (NPPC) a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinovou komorou (SPPK).

Cieľom NPK mala byť podpora domácich producentov a dodávanie zdravých potravín napr. do škôl, ale aj ďalších štátnych inštitúcií. Projekt však stroskotal na nepripravenosti a neodbornosti. NPK je úpadkový, čo sa po podrobných analýzach Sekcie kontroly a obchodného dozoru MPRV SR, ako aj protikorupčného oddelenia, potvrdzuje. Kontrolná skupina vykonala finančnú kontrolu na mieste podľa zákona o finančnej kontrole a audite, ktorá sa skončila 7. decembra 2020.

„Kontrolná skupina overovaním predložených dokladov zistila porušenie finančnej disciplíny, neefektívne neúčinné a nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkovporušenia zákona o verejnom obstarávaní. MPRV SR rozdelilo zákazku s cieľom vyhnúť sa použitiu prísnejšieho postupu s vyššou mierou zverejnenia," doplnil Martin Pavluvčík, poverený generálny riaditeľ Sekcie kontroly a obchodného dozoru MPRV SR.

Závery kontrolnej skupiny potvrdil aj znalec, ktorý vo svojom odbornom vyjadrení okrem iných skutočností uviedol, že opisy predmetov zákaziek uvedené vo výzvach na predloženie cenových ponúk nie sú dostatočne presné a jasné na vypracovanie relevantných cenových ponúk.

Podľa vlastných zistení, medializovaných informácií a v neposlednom rade aj na základe finančnej kontroly na mieste dospelo protikorupčné oddelenie svojou analytickou činnosťou k takým dôvodným podozreniam, ktoré nemôžu ostať bez pozornosti orgánov činných v trestnom konaní.

Ide o podozrenia z trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní  a trestného činu subvenčného podvodu, ktorých sa mali dopustiť neznámi páchatelia počas prípravy a realizácie projektu NPK.

„Ucelený podrobne popísaný projekt s kalkuláciou jeho nákladov a špecifikáciami v podstate nikdy neexistoval a peniaze boli za pochodu míňané na základe pochybných verejných obstarávaní, ktoré boli realizované prostredníctvom tzv. prieskumov trhu podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní. Takýchto obstarávaní bolo aj prostredníctvom SPPK a NPPC zrealizovaných celkovo 24," doplnil Adrián Macko, vedúci Protikorupčného oddelenia MPRV SR.

Spolu bolo na tento projekt vynaložených 2 311 312,75 €, pričom prostredníctvom projektu NPK bolo umožnené realizovať nákupy potravín len v období jeho funkčného spustenia od júla 2018 do júna 2019, kedy bolo zrealizovaných len 146 objednávok v celkovej sume 36.698,- € . 

V súčasnej dobe je katalóg nefunkčný a ministerstvo ho považuje za absolútne zbytočné plytvanie verejných zdrojov.

„Výsledkom celého projektu je v podstate skutočnosť, že MPRV SR za peniaze, ktoré boli na realizáciu projektu NPK vynaložené, nemá vo svojej majetkovej dispozícii žiadne softvérové vybavenie, pretože celý projekt bol obstarávaný iba ako služba," uzavrel minister Ján Mičovský.

Protikorupčné oddelenie MPRV SR bolo zriadené v lete minulého roka. Jeho prvým projektom bolo preskúmanie nakladania s financiami v štátnom podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v rokoch 2019 a 2020. Výsledkom bolo trestné oznámenie, ktoré obsahovalo 56 samostatných skutkov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood