Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Odhalenie pamiatky na prvého riaditeľa československých lesov

17-05-2021

Lesy a lesníctvo na Slovensku si pripomínajú 150. výročie od svojej samostatnosti. Po tom, ako sa v 19. storočí správa lesov odčlenila od baníctva, začalo toto celospoločensky významné odvetvie u nás naberať nový rozmer. Štátny podnik LESY SR k tomuto jubileu pripravil viacero aktivít. Na jednej z nich sa dnes v Banskej Bystrici zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský.

Náležitej úcty a spomienky pri tejto príležitosti sa dostalo aj prvému generálnemu riaditeľovi štátnych lesov v Československu Josefovi Opletalovi. Vo vstupnom foyer generálneho riaditeľstva štátneho podniku LESY SR bol obnovený pamätný panel venovaný tejto významnej osobnosti česko-slovenského lesníctva Josefovi Opletalovi. Ten sa svojím pôsobením výrazne zasadil za potieranie akejkoľvek korupcie a naopak presadzovanie pokrokového spôsobu obhospodarovania lesov a nakladania dreva z nich.

"Vo chvíli, keď mal lesník Josef Opletal voliť medzi svojim vysokým postavením a profesionálnou statočnosťou, nezaváhal. Celou váhou svojej funkcie sa vtedy postavil voči korupcii, ktorá mala Slovensko pripraviť o tisícky hektárov lesa. Funkciu si síce nezachránil, no lesy áno a preto mu zaslúžene patrí nielen pamätná vitrína ale predovšetkým naša vďaka za inšpirujúci životný postoj," vyhlásil pri slávnostnom akte v Banskej Bystrici minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood