Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Odvodové úľavy pre poľnohospodárov sú predĺžené do konca roka

05-06-2024

Senica, 5. júna 2024 - Predĺženie odvodovej úľavy ušetrí poľnohospodárom asi 18 miliónov eur. Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč a minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Tak, ako premiér deklaroval na výjazdovom rokovaní vlády v Dolnej Krupej na družstve, že jeho vláda bude podporovať sektor pôdohospodárstva, tak aj dnešným krokom tento sľúb plníme. Vláda dnes schválila zákon, ktorý predĺži odvodovú úľavu pre zamestnávateľov v poľnohospodárskej prvovýrobe, akvakultúre a rybolove,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč na dnešnej tlačovej konferencii v Senici. Do konca roka takto štát podporí vinohradníctvo, zeleninárstvo a ovocinárstvo, vrátane živočíšnej výroby a akvakultúry za tých istých podmienok, ako tomu bolo doteraz.

Cieľom štátnej pomoci je zníženie mzdových nákladov zamestnávateľov v agropotravinárskom sektore, kde ľudská práca je jednou z najvyšších nákladových položiek. To prispieva k stabilizácii vstupných nákladov prvovýrobcov a zvyšovaniu ich konkurencieschopnosti, čo vedie k potravinovej sebestačnosti Slovenska, ako aj k zníženiu cien potravín.  Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša, počet zamestnávateľov, ktorí budú žiadať o túto formu podpory je asi 1 800. „Týmto spôsobom podporíme asi 24 500 pracovných miest v poľnohospodárstve a akvakultúre. Zároveň to prispeje ku konkurencieschopnosti týchto slovenských podnikov na otvorenom európskom trhu,“ uviedol minister Tomáš.

Zásady uplatňovania odvodovej úľavy sa navrhujú zachovať rovnaké, ako platia do 30. júna 2024, vrátane výšky odvodovej úľavy, ktorá je mesačne najviac v sume 750 eur za každého zamestnanca, t. j. v sume minimálnej mzdy platnej v roku 2024. Zamestnávatelia si takto môžu mzdové náklady znížiť dovedna až o 18 miliónov eur.

Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho privítal túto formu pomoci a dodal, že spolu s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka hľadajú nástroje, ako štát pomôže aj potravinárom, ktorých už do tejto schémy Európska komisia z viacerých dôvodov nezahrnula, hoci do konca júna tam patrili.

Ročne odvádzame do sociálnej poisťovne zhruba 630-tisíc eur a do zdravotnej 250-tisíc eur. Po týchto úľavách budeme mať mesačné odvody o 22-tisíc eur nižšie,“ vyzdvihol Peter Morávek, predseda poľnohospodárskeho družstva Senica - Čáčov. Družstvo má 130 zamestnancov, 4 000 hektárov pôdy, pestuje 20 druhov plodín, pričom je jedným z najväčších pestovateľov cukrovej repy a tiež maku u nás. Má 1 800 kusov dobytka, z toho 800 kráv a denne do senickej mliekarne dodáva 23-tisíc litrov mlieka. Taktiež chová 2 500 ošípaných, má vlastný bitúnok, predaj z dvora a tiež chov dostihových koní, s ktorými dosahujú veľmi dobré výsledky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood