Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

07-09-2016

Riadiaci orgán pre program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina hľadá kandidáta na 1 pozíciu v Spoločnom technickom sekretariáte programu HUSKROUA. Opis pozície, požiadavky, ako aj všetky iné podrobnosti sa nachádzajú v nižšie uvedenej prílohe.

Link: www.huskroua-cbc.net/en/

Spoločný technický sekretariát
HU-SK-RO-UA ENPI CBC Programme 2007-2013
Joint Technical Secretariat

HU-SK-RO-UA ENI CBC Programme 2014-2020
Joint Technical Secretariat

H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Tel: +36-1-224-3100/4209
Fax: + 36-1-224-3291
E-mail: [email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood