Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pokračovanie konferencie „Atraktívnejší vidiek II“ bude už začiatkom júna v Trenčíne

02-06-2023

Agrorezort pokračuje v sérii konferencií zameraných na podporu dialógu v oblasti rozvoja vidieka. Vo štvrtok 8. júna 2023, od 9.00 h sa v budove Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutoční v poradí druhá konferencia, ktorú spolu s MPRV SR organizuje Vidiecky parlament (VIPA), Národná sieť rozvoja vidieka SR, Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU).

„Atraktívnejší vidiek II“ nadviaže na februárovú konferenciu, ktorá sa konala vo Zvolene. Súčasťou programu trenčianskej konferencie budú témy ako: aktuálne výzvy Programu rozvoja vidieka, podpora rozvoja vidieka v oblasti manažmentu vôd, potenciál a riešenia obehovej bioekonomiky, zefektívnenie spolupráce obcí, ale aj prevencia plytvania potravinami.

Registrácia je možná online cez prihlasovací formulár: https://forms.gle/DuCziLK1RTwriW5y9

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood