Facebook Statistics

Aktuality

Pokračovanie úspešnej spolupráce s Gréckom

18-03-2022

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Kováč absolvoval na pracovnej ceste do Grécka, uskutočnenej 17. marca 2022, sériu stretnutí za účelom rozvíjania spolupráce medzi krajinami v oblasti obnovy, zalesnenia a realizácie vodozádržných opatrení v požiarmi zasiahnutej oblasti regiónu Atika - Varybobi.

Pracovnej ceste štátneho tajomníka predchádzala návšteva Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana v septembri 2021, ktorý počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Eduarda Hegera rokoval s gréckymi partnermi o možnostiach spolupráce v oblasti zalesňovania a obnove požiarmi, suchom a povodňami poškodeného územia.

Štátny tajomník Martin Kováč navštívil v sprievode guvernéra regiónu Atika Georgiosa Patoulisa a generálneho tajomníka gréckeho Ministerstva pre životné prostredie a energetiku Konstantinosa Aravossisa projekt modelových vodozádržných opatrení realizovaných slovenskou expertnou skupinou v požiarmi zdevastovanej oblasti Varybobi v regióne Atika. Na ploche 1 hektára zrealizovavala expertná skupina v novembri 2021 štrnásť vodozádržných opatrení, ktoré dokážu cyklicky zadržiavať dažďovú vodu pre potreby ekosystému a chrániť les pred suchom a extrémami počasia. Guvernér regiónu Atika poďakoval za slovenskú pomoc na technickej úrovni a ocenil vysokú odbornosť vyslanej expertnej skupiny.

Martin Kováč potvrdil záujem Slovenska pomôcť pri riešení následkov prírodných katastrof a obnove lesov: „Na Slovensku máme bohaté skúsenosti s manažmentom lesov, ich obnovou a riešením vodozádržných opatrení a sme radi, že sa o tieto skúsenosti môžeme podeliť.  Pilotný projekt uskutočnený v oblasti Varybobi je úspešným príkladom toho, ako možno kombináciou viacerých metód bojovať s následkami prírodných katastrof v záujme zabezpečenia čo najrýchlejšej a najefektívnejšej obnovy lesa.“ Zároveň pozval grécku expertnú skupiny na Slovensko, za účelom výmeny skúseností a prehliadky vybraných lokalít v teréne (pracovná návšteva by mala byť realizovaná v nasledujúcich mesiacoch).

Pozvanie bolo tlmočené aj na stretnutí so štátnym tajomníkom gréckeho Ministerstva pre životné prostredie a energetiku Georgiosom Amyrasom, ktorý potvrdil záujem o vytvorenie technického tímu a jeho vyslanie na Slovensko s cieľom zdieľania slovenskej expertízy. Zúčastnené strany sa okrem iného zhodli aj na nutnosti kvalitného vodného hospodárenia, čo je dôležitým faktorom pri zabezpečení efektívneho využitia vody a zvyšovania odolnosti krajiny voči prívalovým dažďom, či erózii pôdy. Diskutovalo sa aj o prístupe Nexus, založenom na uvedomení si vzájomného prepojenia vodných, energetických, poľnohospodárskych a prírodných ekosystémov. 

Séria stretnutí pokračovala v Gréckom parlamente, kde sa štátny tajomník stretol s Predsedníčkou parlamentného výboru pre životné prostredie Dionysiou-Theodorou Avgerinopolou. Diskutovalo sa o aktuálnych témach, akými sú ekoturizmus, organické poľnohospodárstvo a podpora mladých farmárov. 

Program štátneho tajomníka Martina Kováča bol rozšírený aj o stretnutia so zástupcami Inštitútu stredomorských a lesných ekosystémov (FRIA) a prorektorom Poľnohospodárskej univerzity profesorom Nikolasom Dercasom.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood