Facebook Statistics

Aktuality

Pozvánka na informačné stretnutia

05-04-2005

Vážené dámy / Vážení páni,

v nadväznosti na vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006 (INTERREG IIIA) si Vás týmto Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (Odbor riadenia INTERREG A) v spolupráci s úradmi jednotlivých samosprávnych krajov dovoľuje pozvať na sériu informačných stretnutí pre žiadateľov. Cieľom týchto podujatí je oboznámiť potenciálnych žiadateľov o podmienkach a spôsobe účasti v Programe susedstva a poskytnúť prehľad o rozvojových stratégiách jednotlivých samosprávnych krajov.

Dokument na stiahnutie :  doc icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood