Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pozvánka na „Partner search“ fóra

13-04-2005
Spoločný technický sekretariát Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina v spolupráci s Ministersvom výstavby a regionálneho rozvoja organizuje podujatia určené na vyhľadávanie projektových partnerov v rámci Programu susedstva. Podujatie v Nyíregyházi je určené pre potencionálnych žiadateľov z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, zatiaľ čo na podujatí v Komárne očakávame účasť žiadateľov z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Dokument na stiahnutie :  zip icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood