Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pozvánka na tlačovú besedu ministra pôdohospodárstva Vladimíra Chovana

03-05-2010

Vážená pani redaktorka,
vážený pán redaktor,

srdečne Vás pozývame na tlačovú konferenciu ministra pôdohospodárstva Vladimíra Chovana (nominat ĽS-HZDS), ktorá sa uskutoční  v utorok 4. mája 2010  o 13.00 hod. v Banskej Bystrici.

Téma: konferencia Pôda – možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013

Miesto: kogresová sála Obvodný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Katarína Belická
hovorkyňa ministra

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood