Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

PPA dnes spustila druhú výzvu na „Zelenú naftu“ pre rok 2020

07-10-2020

PPA zverejnila druhú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cieľom dočerpania všetkých alokovaných finančných prostriedkov na túto štátnu pomoc. Chovatelia hospodárskych zvierat a pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby tak môžu v rámci tejto štátnej pomoci získať spolu až 30 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá  bola uzavretá 18. septembra 2020, bolo prijatých 2247 žiadostí v celkovej výške takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na nedočerpanie alokovaných finančných prostriedkov na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach „Zelená nafta“, dnes vypísala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu na predkladanie žiadostí. Žiadosti je možné predkladať do 13. októbra 2020. Výzva je určená pre oprávnených žiadateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci v rámci opatrenia „Zelená nafta“ sa predkladá prostredníctvom systému ITMS2014+, ktorý je dostupný na webovom sídle http://itms2014.sk/. Tento elektronický proces odbremení žiadateľov od administratívy, znižuje chybovosť pri žiadostiach a zároveň urýchľuje procesy spracovania žiadostí. V prípade Zelenej nafty tak žiadatelia nemusia podávať množstvo tlačív, ktoré si PPA overí priamo zo štátnych databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude priamo čerpať  stavy hospodárskych zvierat a  podporované plodiny zasa z  Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS). Všetky informácie o žiadostiach na „Zelenú naftu 2020“ sú zverejnené na webstránke PPA https://bit.ly/36EOaW3.

„Zelená nafta“ je systémová štátna podpora v agrosektore, ktorú štát spustil v roku 2019. Opatrenie je stopercentne realizované elektronicky. Oprávnení žiadatelia môžu z tohto opatrenia získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky, či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak či ľan. Podporené bude tiež pestovanie chmeľu, viniča, či liečivých rastlín.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood