Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Predseda vlády uviedol do úradu ministra

18-04-2012

"Za veľmi dôležitú úlohu v rezorte pôdohospodárstva považujem využívanie eurofondov. MPRV SR je súčasťou viacerých operačných programov, preto prvoradou úlohou ministra pôdohospodárstva bude, aby bol v týchto otázkach elementárny poriadok a najmä, aby peniaze, ktoré majú byť vyčerpané, aj boli v súlade s legislatívou SR a komunitárnym právom vyčerpané," uviedol R. Fico na brífingu po oficiálnom uvedení Ľ. Jahnátka do funkcie šéfa MPRV SR.

Medzi základné priority rezortu patrí efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Na Slovensko sa vzťahuje aj Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, prioritou rezortu bude pripraviť nové východiská na zlepšenie stavu, ktorý pre slovenských farmárov vyplýva z podmienok nového programovacieho obdobia. "Slovensko už len naskakuje do rozbehnutého vlaku, miestenky sú rozdané a nám sa ušlo piate posledné miesto vo vagóne turistickej triedy," popísal situáciu minister pôdohospodárstva.

Návrh Spoločnej poľnohospodárskej politiky (z októbra 2011) hovorí o znížení celkového objemu dotačných prostriedkov na 90 percent priemeru Európskej únie. Štáty, ktoré sa pod týmto priemerom nachádzali, čo je aj prípad Slovenska, budú môcť mať ku koncu programovacieho obdobia v roku 2020 platby znížené až o jednu tretinu. Nárok na zjednotenie podmienok s ostatnými krajinami EÚ, budeme mať pravdepodobne až po roku 2020. Predpoklad však hovorí, že tento stav bude možné dosiahnuť najskôr v roku 2028. Dopady na našich poľnohospodárov budú teda veľmi vážne. Minister pôdohospodárstva informoval, že vytvorí tím, ktorý musí zrátať dopady na poľnohospodársku činnosť a v spolupráci s rezortom diplomacie musíme argumentačne pripraviť nové východiská, aby sme tento stav zlepšili. "Neviem, aká bude úspešnosť, ale to, čo EÚ Slovensku ponúkla, je horšie, ako to, čo bolo v minulom programovacom období," skonštatoval Ľubomír Jahnátek


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood