Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Priame platby 2010

23-04-2010

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dnes zverejnila oznámenie o predkladaní žiadostí o priame platby 2010. V termíne od 23. apríla 2010 do 15. mája 2010 bude 18 regionálnych pracovísk PPA prijímať žiadosti o jednotnú platbu na plochu, platbu na dojnicu, osobitnú platbu na cukor, na ovocie a zeleninu, prechodnú platbu na rajčiaky, doplnkovú platbu na plochu, platbu na chmeľ, vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti, agroenvironmentálnu platbu, ale aj platbu na územia európskeho významu na poľnohospodárskej pôde, platbu na opatrenie životné podmienky zvierat a agroenvironmentálnu platbu na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.

Žiadateľom ktorí predložili jednu z vyššie uvedených žiadostí už v minulom roku pripravila PPA predtlačené formuláre identifikačných listov, jednotnej žiadosti, zoznam poľnohospodárskych pozemkov aj s grafickými prílohami prípadne zoznam zvierat. Vyzdvihnúť si ich môžu od 23. apríla 2010 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

„Na regionálnych pracoviskách budú minuloročným žiadateľom k dispozícii aj predtlačené žiadosti o opatrenia orientované na lesnú pôdu, a to od 26. apríla, odkedy bude možné predkladať aj tieto žiadosti,“ uviedol šéf sekcie priamych podpôr Andrej Gajdoš. Noví žiadatelia nájdu všetky formuláre na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej  agentúry www.apa.sk.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood