Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Prímestské a mestské lesy Bratislavy budú obhospodarované novým spôsobom na základe vedeckej štúdie

17-02-2020

Predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a Technickej univerzity vo Zvolene (TÚZVO) dnes podpísali Memorandum  o podpore rekreačných funkcií lesov v okolí Bratislavy. Projekt nastavenia obhospodarovania prímestských lesov, ktorý sa podarilo pripraviť vďaka úzkej spolupráci MPRV SR, Lesy SR a TÚZVO na základe najmodernejších vedeckých prístupov bude patriť k najinovatívnejším v celej Európe.

  • Signatári memoranda sa zaväzujú k spoločnému postupu pri starostlivosti o prímestské a mestské lesy v okolí Bratislavy
  • Špičková vedecká štúdia Technickej univerzity vo Zvolene nastavila spôsob obhospodarovania
  • Spoločná komunikácia medzi sebou i voči verejnosti napomôže odstigmatizovaniu témy obhospodarovania lesov

„Podpisom dnešného memoranda sa znova vraciame k faktom, vedeckému prístupu a rozhodnutí na základe dát. Som veľmi rada, že sa nám s pánom primátorom podarilo odbúrať všetky emócie nezaložené na faktoch a dnes tu spoločne prichádzame s projektom starostlivosti o prímestské lesy, ktorý nemá v Európe obdoby. Našim spoločným cieľom je nielen posilnenie rekreačných funkcií lesov v okolí Bratislavy, ale aj zabránenie rozvratu týchto lesov utopickými ideami, ktoré presadzovali takmer nulovú starostlivosť. Opomínali pritom, že rekreačná funkcia si vyžaduje v záujme ochrany života ľudí, potešenia ich ducha z krásneho lesa, či pohodlnom športe v prírode, nemalú starostlivosť o lesné porasty,“ vysvetlila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).

Starostlivosť o prímestské lesy Bratislavy, ktoré obhospodaruje štátny podnik Lesy Slovenskej republiky sa zmení. TUZVO pripravila pomocou vedeckých počítačových analýzu dopadov modifikovania manažmentu lesov, ktoré spôsobí posilnenie rekreačných funkcií tejto lesnej oblasti. Na jej základe Lesy SR a MPRV SR predostreli možné alternatívy riešenia Hlavnému mestu Bratislava. To si vybralo variant, ktorý je najlepšou variantou pre udržiavanie rekreačných lesov, ich rozvoja za najefektívnejšieho využitia nákladov. „Som mimoriadne rád, že do diskusie o starostlivosti o lesy sa znovu dostala veda a odborné fakty. Chcem sa poďakovať všetkým signatárom za spoluprácu. Dosiahli sme obrovský krok vpred a starostlivosť o prímestské lesy sa stane príkladom pre celý európsky priestor,“ povedal Marian Staník, generálny riaditeľ Lesov Slovenskej republiky.

Lesy SR vďaka spoločnej dohode znížia v prímestských lesoch ťažbu a budú sa intenzívnejšie starať o rekreačné plochy. Mestu z nákladov, ktoré budú vo výške do 300 000 eur poskytnú príspevok viac ako 50%, ktorú bude magistrát štátnemu podniku každoročne uhrádzať. Zároveň Lesy SR podporia vznik dvoch navrhovaných prírodných rezervácií na území Lesného celku Lesy SR Bratislava - národnej prírodnej rezervácie Vydrica a národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

Hlavné mesto Bratislava bude vo svojich lesoch pri starostlivosti o mestské lesy zohľadňovať všeobecné odporúčania súvisiace s výchovou a obnovou lesných porastov a posilneným plnením rekreačnej funkcie lesov uvedené v štúdii Technickej univerzity Zvolen. Vykonávať sa tu bude predovšetkým tzv. výchovná ťažba, aby sa zvýšila stabilita porastov a aby prímestské lesy mali optimálnu porastovú štruktúru drevín. Obe strany budú taktiež realizovať odstraňovanie inváznych druhov drevín ako sú napríklad pajaseň či javorovec.

K problematike trvalo udržateľného hospodárenia v týchto lesoch sa budú signatári memoranda vyjadrovať voči verejnosti a médiám spoločne po vzájomnej dohode. Tak, aby vedecké fakty mali prioritu pred neodbornými emóciami. Medzi štátnym podnikom a hlavným mestom bude prebiehať intenzívna komunikácia o plánovanej a prebiehajúcej ťažbe.

„Spoločne sme dnes preukázali, že aj zdanlivo nezmieriteľné strany, ak si spoločne sadnú za jeden stôl a dajú prednosť vedeckým dátam, faktom a spoločnému záujmu pre lepší život občanov našej krajiny dokážu nájsť špičkové riešenia. Toto je štýl politiky, ktorým by sme sa mali riadiť,“ dodala Gabriela Matečná.