Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Projekt LEADER - oznam

22-06-2006

Vo vyhlásenej verejnej súťaži pre komponent A8 projektu (Ref. č.: CS-CQ/A8) ”Technická pomoc pri príprave programu Leader v Slovenskej republike” financovaného z úveru Svetovej banky, bol v rámci výberového konania úspešný nasledovný kandidát: LRDP KANTOR Ltd., Veľká Británia. Následne bola podpísaná zmluva medzi predmetným dodávateľom služby a MP SR. Komponent sa vzťahuje na vypracovanie operačného manuálu pre miestne akčné skupiny pre programovacie obdobie 2007 – 2013.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood