Facebook Statistics

Aktuality

Reakcia MPRV SR na medializované informácie zo strany Zväzu chovateľov ošípaných

10-08-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v reakcii na včera publikované vyjadrenia Zväzu chovateľov ošípaných, že ,,do dnešného dňa sme nedostali ani cent“  zo sľúbených peňazí na preklenutie následkov pandémie, zdražovania, vojny na Ukrajine a afrického moru ošípaných uvádza, že Výnimočná pomoc je v štádiu vyhodnocovania na PPA a tak, ako bolo deklarované, bude oprávneným chovateľom vyplatená do konca septembra 2022.

Ide o balík 15,7 milióna EUR určený na podporu chovateľov dojníc, ošípaných a bahníc. Z tejto sumy, na ktorú prispela Európska únia 5,2 milióna EUR a zvyšných vyše 10 miliónov EUR pochádza zo štátneho rozpočtu, je vyčlenených 2,5 milióna EUR práve pre chovateľov ošípaných. Považujeme za potrebné pripomenúť, že podpora chovateľov sa prvý krát vypláca cez PPA, aby nedošlo k pochybnostiam o transparentnom a hospodárnom schvaľovaní žiadostí. Zväzy chovateľov ošípaných boli prítomné pri príprave tejto výzvy, boli teda informované o forme žiadostí, podmienkach oprávnenosti a lehote vyplatenia.

PPA zjednodušila žiadosti do maximálnej možnej miery, prepojila sa s Centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat, aby žiadateľom odbúrala administratívnu náročnosť. Zároveň výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásia do 24 hodín od schválenia Výnimočnej pomoc vládou SR 28. 6. 2022. MPRV SR spolu s PPA robia všetko pre to, aby pomohli producentom bravčového mäsa, pomoc však musí byť vyplatená v súlade s pravidlami.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood