Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Reakcia na článok „Podtatranská hydina prepúšťa. Vraj pre Simona“ vo vydaní denníka SME zo dňa 16.3.2012

16-03-2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si v plnej miere stojí za zisteniami, ktoré boli v prípade spoločnosti Podtatranská hydina identifikované minulý rok. Zároveň odmietame sugestívne konštrukcie o zodpovednosti ministra Simona za prepúšťanie v spoločnosti Podtatranská hydina. Tvrdenia spoločnosti, na ktorých svoje otázky redaktorka Daniela Krajanová postavila, nie sú ničím exaktne podložené. Vzhľadom na fakt, že v konečnej podobe článku redaktorka neuvádza kľúčové časti vyjadrenia, ktoré sme jej poslali, uvádzame celé znenie stanoviska.

Látka zilpaterol sa u spomínaných spoločností objavila opakovane:

Najskôr v roku 2009, keď ministrom nebol Zsolt Simon a taktiež v roku 2011, keď ju pri odberoch objavil Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSUP). Následne bola identifikovaná vďaka analýze Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v Brne. Ministerstvo bolo ubezpečené, že český ústav je túto analýzu pripravený obhájiť aj v prípade súdneho sporu.

Používanie látky zilapetrol je v Európe zakázané od r. 1986. Je dôležité podotknúť, že látka spôsobuje hlavne pri dospievajúcej ženskej populácii závažné ochorenia. Preto je namieste otázka, aká by bola reakcia, keby ministerstvo v prípade dokázaného výskytu látky nekonalo? Zaslúžia si občania kupovať hydinu, ktorá bola vykrmovaná zakázanou látkou?

Aktuálne vyjadrenia zástupcov spoločnosti Podtatranská hydina, ktoré sa nevedno prečo opätovne objavili až rok po prvotných informáciách o prípade (24. februára 2011) a tri dni pred parlamentnými voľbami, vnímame ako pokus o diskreditáciu osoby ministra Simona a súčasť predvolebnej kampane. Otázka udržania zamestnanosti totiž nemôže kolidovať s otázkou dodržiavania príslušnej legislatívy o bezpečnosti potravín, na ktorej ministerstvo trvá za každých okolností.

Všetky ostatné informácie sú dostupné v našich tlačových vyhláseniach z minulého roka:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=263&id=4377
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=263&id=4390

Dodávame, že krmivo poľského pôvodu spoločnosti Podtatranská hydina, a.s. dodávala firma BLACKTHORN, s.r.o., ktorá podľa zistení ÚKSUP nemala v tom čase na distribúciu krmív potrebnú registráciu, čím porušila zákon o krmivách. Zakázaná látka Zilpaterol bola objavená práve v krmive.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood