Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Rokovala Rada ministra pôdohospodárstva SR pre lesníctvo a drevárstvo

03-05-2010

V piatok 30. apríla 2010 bolo v Ružomberku výjazdové rokovanie Rady ministra pôdohospodárstva SR pre lesníctvo a drevárstvo za účasti ministra pôdohospodárstva SR Vladimíra Chovana (nominant ĽS-HZDS), generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Júliusa Novotného, prezidenta Zväzu spracovateľov dreva Igora Patráša a prezidenta Zväzu celulózo-papierenského priemyslu Miroslava Vajsa.

Rada prerokovala Environmentálne služby pre spoločnosť, hospodársky výsledok štátneho podniku LESY SR za rok 2009 a prvý štvrťrok 2010, smerovanie drevárskeho priemyslu a celulózarenského priemyslu do budúcnosti.

Podľa generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MP SR Júliusa Novotného patrí na Slovensku lesné a drevospracujúce hospodárstvo k ťažiskovým aktivitám. "Jednoznačnou stratégiou je produkcia dreva a jeho využívanie u nás doma, preto musí fungovať reťazec, v ktorom lesníci vypestované drevo môžu stabilne predávať a drevársky priemysel má istotu dostatku základnej suroviny pre svoju výrobu. Treba si uvedomiť, že za týmto komplexom sa skrýva viac ako 100.000 pracovných miest," zdôraznil.

Minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan (nominant ĽS-HZDS) o aktuálnej situácii v štátnom podniku Lesy SR povedal, že skutočný hospodársky výsledok za 1. štvrťrok 2010 s prebytkom 9,98 milióna eur výrazne prekročil plánovanú sumu 2,8 milióna eur. "Kroky, ktoré sa urobili, zásadným spôsobom stabilizovali situáciu. Plán sme nastavovali reálne bez potreby žiť na úkor budúcich rokov a aby zároveň boli splnené povinnosti výsadby, ošetrovania a ochrany lesa. Z dosiahnutých výsledkov hospodárenia môžeme realizovať aj všetky tieto obnovné činnosti," dodal minister.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood