Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Rokovanie štátnych tajomníkov na kongrese BIOEAST

20-03-2023

V dňoch 15. a 16. marca 2023 sa vo Varšave, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Poľska, konal medzinárodný high-level kongres Iniciatívy BIOEAST, ktorého leitmotívom bolo „Zriadenie Strategického výskumného a inovačného programu (SRIA) pre makro-región BIOEAST“. Základom pre SRIA bolo vypracovanie jedenástich tzv. Concept papers, ktoré možno charakterizovať ako strategické dokumenty pre ďalší rozvoj biohospodárstva, jednak na národných úrovniach, ako aj v regióne strednej a východnej Európy.

Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR M. Kováč, ktorý ako jeden zo štátnych tajomníkov a zároveň ako zástupca predsedníckej krajiny Vyšehradskej skupiny vystúpil s uvítacím príhovorom. M. Kováč vyzdvihol dôležitosť aktivít a ocenil komplexný prínos Iniciatívy BIOEAST: „Hoci je BIEOAST regionálnou iniciatívou 11 krajín strednej a východnej Európy, dosiahnuté výsledky jasne naznačujú, že jeho pôsobnosť má nielen európsky, ale dokonca až globálny rozmer.“ M. Kováč v ďalšej časti prejavu spomenul projekty, ktoré sa na Slovensku v spolupráci s BIOEAST podarilo spustiť. Úzky súvis s aktivitami BIOEAST vidí aj v rozpracovanej Cestovnej mape obehovému biohospodárstva, ktorú má agrorezort rozpracovanú. V závere M. Kováč poďakoval organizátorom, expertom, partnerom a vyjadril dôveru v ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce.

Na okraji prvého dňa kongresu bolo zorganizované high-level stretnutie štátnych tajomníkov agrorezortov krajín BIOEAST. Okrem Slovenska sa stretnutia zúčastnili aj naši partneri z EÚ – Poľsko, Chorvátsko, Maďarsko a Slovinsko. Počas hodinového rokovania viedli štátni tajomníci diskusiu o národných prioritách v oblasti biohospodárstva, ako aj o ďalšom rozvoji spolupráce. „Slovensko vníma problematiku biohospodárstva ako komplexnú tému, ktorú sa snažíme prepojiť s dobrým manažmentom vody a pôdy v krajine. Práve voda a dažďové cykly sú problematika, ktorá si zaslúži zvýšenú pozornosť a mali by sme sa jej v rámci BIOEAST patrične venovať“, vyjadril sa M. Kováč.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood