Facebook Statistics

Aktuality

Sebestačnosť v jedlom oleji je realitou

02-12-2022

Memorandum o porozumení pre zabezpečenie produkcie surového repkového oleja vyrábaného v súlade s požiadavkami na potravinársku kvalitu na území SR, ktoré začiatkom apríla 2022 podpísal minister Samuel Vlčan s predstaviteľmi spoločnosti Poľnoservis, a. s., sa postupne napĺňa. Spoločnosť dokončuje výstavbu zariadenia v jej závode v Leopoldove, ktoré čoskoro zabezpečí spracovanie dostatočného množstva slovenského vylisovaného oleja pre potreby našich spotrebiteľov.  

Výstavba tzv. degummingu (odslizenie) s maximálnou ročnou výrobnou kapacitou 76 tis. ton by mala byť hotová 31. decembra 2022. Zároveň spoločnosť pripravila štúdiu realizovateľnosti, k čomu ju aj zaviazalo Memorandum. Podľa jej záverov je ešte potrebné urobiť ďalšie investície do zariadení tak, aby bola možná produkcia jedlého repkového oleja. Takto vyrobený rastlinný olej by však nebol podľa záverov štúdie konkurencieschopný. Preto v prípade, že nastane situácia s nedostatkom rastlinného oleja u nás, bude jedlý repkový olej rafinovať partnerská spoločnosť Poľnoservisu v susednej krajine.

,,K podpisu Memoranda sme pristúpili po vypuknutí vojny na Ukrajine z obavy, že môže dôjsť  výpadkom zásobovania niektorými komoditami. To sa napokon nepotvrdilo. Dnes sme už však pripravení na akúkoľvek situáciu v súvislosti s potravinárskym olejom, jeho celoročnú slovenskú spotrebu – asi 50 tis. ton oleja, dokážeme vďaka spolupráci s Poľnoservisom  zabezpečiť takmer okamžite,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.

Na Slovensku sa ročne vypestuje vyše 400 tisíc ton repky olejnej, aktuálne sa z nej ale na Slovensku nevyrába rafinovaný olej potravinárskej kvality. V súčasnosti sa v SR spracováva na technický olej a kŕmnu surovinu a približne polovica sa vyváža do zahraničia. Až 97 % jedlého rastlinného oleja sa dováža zo zahraničia, iba 3 % sa lisujú na Slovensku.

Spoločnosť Poľnoservis, a. s. so sídlom v Leopoldove, pôsobí na trhu od roku 2011 a zaoberá sa lisovaním oleja z repkového semena. Inštalované technológie spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne a technologické pravidlá pre dosiahnutie požadovanej kvality produkcie v zmysle platných slovenských a európskych noriem. Poľnoservis spracuje ročne viac ako 230 tis. ton semena repky, pričom sa vyrobí viac ako 100 tis. ton oleja a cca 130 tis. ton repkových šrotov. Tie sú vďaka vysokému obsahu bielkovín dôležitou súčasť kŕmnych zmesí pre živočíšnu výrobu. V súčasnosti vyrábaný olej slúži ako vstupná surovina na výrobu biopalív, ktoré znižujú závislosť na dovoze ropy zo zahraničia a šetria až 70% emisií skleníkových plynov (v porovnaní s fosílnym ekvivalentom). Aktuálne sa podieľajú na plnení cieľa obnoviteľnej energie v doprave až 91 percentami. Celý proces spracovania a výroby je bezodpadový a udržateľný.