Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

ŠKOLSKÝ PROGRAM - MPRV SR: Zdravie našich detí je náš spoločný cieľ

14-10-2020

MPRV SR pre zabezpečenie vykonávania Školského programu zverejnilo dokumenty, ktoré majú zaistiť kontinuitu programu aj pre školský rok 2020/2021. Prostredníctvom uvedeného programu je deťom a žiakom v školách zabezpečovaná distribúcia ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov za zlomok ich trhovej ceny. Cieľom MPRV SR je podpora zdravého a chutného stravovania detí.

Začiatkom školského roka 2020/2021 sa začali hromadne objavovať prípady, v ktorých sa zariadenia zabezpečujúce stravovanie v materských a základných školách a v školách pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odmietajú ďalej zapájať do programu poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov deťom, teda do tzv. Školského programu.

Ako dôvod udávajú obmedzenia účelového použitia finančných prostriedkov určených na stravovanie detí a žiakov. Ohľadom spôsobu financovania úhrad za dodávanie výrobkov v rámci Školského programu vznikli len určité nejasnosti. Tie vyplývajú najmä z toho, že zariadenia školského stravovania stanovené výrobky vydávajú popri vydávaní jedál a nápojov v rámci zabezpečovania bežného stravovania.

Cieľom Školského programu je podpora zdravého a chutného stravovania detí a zvýšenie ich vedomostí o zdravotných účinkoch ovocia, zeleniny a mlieka. Dodávanie takýchto výrobkov slúži na podporu zdravých stravovacích návykov detí nad rámec stravovania v školách, a nie na nahrádzanie riadnych jedál v rámci školského stravovania.

Vďaka Školskému programu je deťom a žiakom zabezpečovaná distribúcia rôznych výrobkov ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov za zlomok ich trhovej ceny.

Na základe vzniknutej situácie vydalo a zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dokumenty „Dôležité oznámenie“, „Usmernenie“ a „Otázky a odpovede k školskému programu” na webovej stránke ministerstva, a tiež na webovej stránke Školského programu. Dané dokumenty by mali školám, dodávateľom i verejnosti celú vec objasniť a zaistiť kontinuitu vykonávania tohto programu.

Spomínané dokumenty nájdete na:

Dôležité oznámenie

Usmernenie

Otázky a odpovede k školskému programu

Stratégia školský program


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood