Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slávnostné odovzdávanie Pozitívneho listu výrobcu krmív, kŕmných zmesí a premixov

12-11-2007

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností ako kompetentný subjekt v zmysle Nariadenia (ES) č. 183/2005 vedie reprezentatívny zoznam certifikátov výrobcov krmív členských organizácií zväzu, ktoré im boli udelené kontrolnými a certifikačnými spoločnosťami. Tento zoznam bude vedený s plnou autoritou nielen v rámci Slovenskej republiky, ale prostredníctvom Európskej federácie priemyselných výrobcov krmív (FEFAC) aj v rámci Európskej únie.

S príležitosti odovzdávania Pozitívneho listu výrobcov krmív, kŕmnych zmesí a premixov členom nášho zväzu - výrobcom, sa dňa 19. novembra 2007 v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave uskutoční slávnostné podujatie, na ktoré sú pozvaní nielen samotní vlastníci certifikátov, ale aj pozvaní hostia z FEFAC – u, sesterských zväzov krajín V 4 a Rakúska, sesterských zväzov v rámci SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR ako aj z riadiacich a kontrolných organizácií SR.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood