Facebook Statistics

Aktuality

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia odhalila porušenia zákona v 38 percentách kontrol

17-01-2020

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (SLDI) zriadená koncom roku 2018 aktuálnym vedením agrorezortu na potieranie ilegálnej činnosti pri ťažbe dreva, jeho uvádzaní na trh a pri uvádzaní výrobkov z dreva na trh, odhalila porušenie zákona o dreve v 38 % kontrol.

  • Matečná: Prinášame odborné a systematické riešenia, nerobíme politický marketing
  • SLDI odhalila porušenia v 38 percentách kontrol
  • SLDI uložila pokuty za desiatky tisíc eur a zhabala aj nelegálne vyťažené drevo

„Špeciálnu jednotku s interným označením „Ďateľ“ sme zriadili na odhaľovanie a potieranie nelegálnej činnosti pri ťažbe dreva, uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh. V ich kompetencii je nielen kontrola slovenského dreva a výrobkov z neho. Keďže Slovensko je hraničnou krajinou EÚ, ich úlohou je aj kontrola transportu exotických druhov dreva zo zahraničia. Chcem sa poďakovať celému tímu Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie za náročnú a úspešnú prácu, ktorú za prvý rok svojho pôsobenia vykonali,“ vysvetlila Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS).

V roku 2019 inšpektori SLDI vykonali 730 dozorov zameraných na prepravu dreva. Porušenia odhalili v 38 percentách kontrol. „Išlo predovšetkým o porušenia administratívneho charakteru. Najčastejšie išlo o nesprávne alebo absentujúce dátumy a časy prepravy v dokladoch. Chýbali aj doklady o pôvode dreva. Zaznamenali sme aj nesprávne zaradenie kvalitatívnej triedy dreva či množstva dreva. Zachytili sme aj drevo z nelegálnej ťažby, ktoré sme zhabali v prospech štátu. V správnych konaniach sme udelili pokuty obhospodarovateľom, prepravcom, obchodníkom, domácim či zahraničným subjektom presahujúce 200 000 eur. Ich výšky boli od niekoľkých desiatok po niekoľko desaťtisíc eur,“ uviedol Jozef Jurkemík, vedúci inšpekčnej služby SLDI.

SLDI vykonáva neohlásené kontroly po celom Slovensku, cez deň, noc i počas víkendov na cestách i v lesoch. Pri zastavovaní vozidiel na verejných komunikáciách v úzkej spolupráci s Policajným zborom SR. SLDI tiež spolupracuje v rámci európskych kontrolných štruktúr s INTERPOLom. V desiatkach prípadov udelila pokuty aj zahraničným subjektom z Českej republiky, Chorvátska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. „Pri zákrokoch sa stretávame prevažne s drevom lesov strednej Európy. Od najlacnejšieho smrekového až po najdrahšie dubové drevo. Exotické drevo sme v prvom roku pôsobenia zatiaľ nezachytili. Dôvodom je aj to, že na jeho prepravu sú najčastejšie využívané lode a veľké prístavy v Západnej Európe,“ povedal Jozef Jurkemík.

„Zriadením Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie a jej posilnenými kompetenciami v oblasti kontroly narábania s drevom našich lesov získalo Slovensko silnú kontrolnú inštitúciu. Dokonca silnejšiu ako má napríklad Nemecko. Na rozdiel od niektorých politikov, ktorí si robia z témy ochrany životného prostredia politický marketing a ponúkajú nereálne a neodborné riešenia, SNS pracuje odborne a systematicky na vypudení nelegálnej ťažby dreva zo Slovenska,“ uzatvorila Gabriela Matečná.