Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovenskí vinári a vinohradníci majú plnú podporu vlády

04-06-2024

Pezinok 3. jún 2024 –  Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár dnes slávnostne podpísali memorandum o spolupráci v oblasti podpory a propagácie vinohradníckeho a vinárskeho sektora so zástupcami stavovských organizácií - Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska, občianskeho združenia Autentista Slovakia a občianskeho združenia Tokaj Regnum.

„Krokov, ktoré na ministerstve robíme na podporu slovenského vinárstva a vinohradníctva je viacero. Dnešné memorandum svedčí o tom, že hľadáme ďalšie legislatívne, finančné, marketingové i vzdelávacie možnosti podpory. Nemalo by dochádzať k tomu, aby sme na štátnej recepcii u nás alebo v zahraničí podávali talianske či španielske vína. Máme špičkové slovenské vína zo slovenského hrozna, ktorými sa prezentovať by mala byť pre nás česť,“ vyjadril sa minister Richard Takáč a dodal, že podpisom memoranda plní sľub, ktorý dali spolu s predsedom vlády Robertom Ficom vinárom 13. mája 2024 v hoteli Bôrik pri príležitosti slávnostného odovzdávania ďakovných listov ministra za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Na 30. ročníku prestížnej medzinárodnej súťaže VINALIES INTERNATIONALES 2024 totiž zožali naše vína historický úspech. Slovenskí vinári si z Cannes doniesli 74 medailí, z toho 23 veľkých zlatých, 46 zlatých a 5 strieborných, pričom tri slovenské vína sa stali víťazmi svojich kategórií.

Ministerstvo v spolupráci s Úradom vlády SR iniciovalo medzirezortné rokovania na podporu sektora vinohradníctva a vinárstva. „Vláda si uvedomuje zmysel práce vinárov a je v našom záujme ju podporiť viac, ako tomu bolo doteraz. Vinohradníci tvoria skutočné hodnoty, vinárstvo patrí k našej kultúre a prispieva k vzhľadu našej krajiny,“ uvádza minister pôdohospodárstva R. Takáč.

„V rámci Programu rozvoja vidieka aktuálne pripravujeme výzvu na oblasti vinárstva, obnoviteľné zdroje energie, skladovacie kapacity a odbyt produkcie,“ doplnil minister Takáč. Alokácia výzvy bude navýšená na 25 miliónov eur. Oblasť vinárstva bude možné podporiť v takých aktivitách ako výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov, obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít.

Cieľom podpísaného memoranda je nielen podpora trvalo udržateľného rozvoja vinohradníctva a vinárstva, úsilia o zachovanie a zlepšenie kvality slovenských vín či postavenia slovenských vinohradníkov a vinárov, ale aj propagácia Slovenska, jeho tradícií a záujem posilniť pôsobenie slovenských produktov na zahraničných trhoch. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí J. Blanára rezort diplomacie ponúka možnosť sprostredkovať a využiť obchodno-ekonomické a diplomatické kontakty, prostredníctvom ktorých sa otvárajú nové možnosti pomoci slovenským vinárom v ich exportných aktivitách. „Vinárstvo a vinohradníctvo je naším historicko-kultúrnym dedičstvom. Spoločne si uvedomujeme, aké dôležité je uctiť si to, čo doma máme, byť hrdí na to, v čom sme naozaj dobrí a čo dokážeme vyprodukovať. Je preto samozrejmé, že aj prostredníctvom našej ekonomickej diplomacie chceme pomáhať slovenským vinárom presadiť sa v zahraničí, a tým robiť dobré meno Slovensku,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie. Podpore slovenských vín sa ekonomickí diplomati venujú dlhodobo. K napĺňaniu cieľov v tejto oblasti je však nevyhnutná podpora a spolupráca naprieč širokým spektrom partnerov. „Podpis dnešného memoranda je dôkazom toho, že ťaháme za spoločný povraz, že naozaj vieme a chceme podporiť slovenské vinohradníctvo, naše vína a pomôcť ich kvalitu presadiť i v zahraničí,“ zdôraznil minister J. Blanár.

 

Signatári memoranda:

Richard Takáč, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Juraj Blanár, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonnú riaditeľku Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska

Miroslav Fondrk, predsedu Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska

András Mátyás, predsedu občianskeho združenia Autentista Slovakia

Pavel Eftimov, predsedu občianskeho združenia Tokaj Regnum


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood