Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko má výhrady k politickej dohode o Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ

30-06-2021

Na ostatnom supertrialógu Rady ministrov pôdohospodárstva, Európskeho parlamentu a Európskej komisie bola po troch rokoch vyjednávaní uzavretá politická dohoda o kompromisnom znení Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Slovensko zastúpené ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom však s kompromisným návrhom nesúhlasí, bude preto trvať na dopracovaní legislatívnej podoby počas nadchádzajúceho Slovinského predsedníctva v rade EÚ. 

,,Na rokovaní rady AGRIFISH som otvorene vyjadril nespokojnosť so znením kompromisných návrhov. Mám výhrady predovšetkým k vyňatiu konzumných zemiakov z viazanej podpory. Rovnakú pozíciu zastávame v tejto téme spolu s Bulharskom a Rumunskom, preto  Európska komisia prisľúbila, že nájde prijateľné riešenie. Napriek nedostatkom, ktoré je stále možné doladiť, prinesie Spoločná poľnohospodárska politika ako celok stabilitu v celom sektore poľnohospodárstva až do roku 2027,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Okrem zaradenia konzumných zemiakov medzi sektory, na ktoré môže byť vyplácaná viazaná podpora, trvá slovenský agrorezort  aj na dostatočnom spolufinancovaní pozemkových úprav pre poľnohospodárstvo. Pri rozdrobenosti pozemkov, ktoré na Slovensku máme, je aktuálne opatrenie vo výške 65 % nedostatočné. Preto tému minister Vlčan otvorí aj počas Slovinského predsedníctva v rade. Rovnako je stále z pohľadu Slovenska nedorokovanou otázkou nastavenie tzv. ekoschém. V aktuálnom kompromisnom znení sú navrhnuté veľmi nízke záruky flexibility, čo môže priamo ohroziť čerpanie zdrojov. V neposlednom rade minister vyjadril výhrady k administratívnej náročnosti implementácie nových prvkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá enormne zaťaží Pôdohospodársku platobnú agentúru, napr. by jej malo pribudnúť dohliadanie nad dodržiavaním zamestnaneckých pracovných práv.

Technické  detaily a právne znenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky už bude pripravovať Slovinské predsedníctvo v Rade Európy. Plánom je, aby boli návrhy nariadení zverejnené do konca roka 2021.  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood