Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko súčasťou najväčšej svetovej výstavy o prírode - ONE WITH NATURE

27-09-2021

V Budapešti otvorili v sobotu (25. 9. 2021) najväčšiu medzinárodnú výstavu o poľovníctve a trvalo udržateľnom hospodárení v krajine v roku 2021 One With Nature. Na výstave, ktorá zahrňuje hospodárenie v lesoch, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo, ochranu prírody, biodiverzitu a jej budúcnosť, reprezentuje Slovensko stánok s jednou z najväčších rozlôh na výstavisku.

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) sa návštevníkom predstavujú inštitúcie podieľajúce sa na formovaní tváre slovenskej krajiny: LESY SR š.p., Vojenské lesy a majetky š.p., Štátne lesy TANAP, Národné lesnícke centrum, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Múzeum vo Svätom Antone, Slovenské poľnohospodárske múzeum, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š. p., Slovenská poľovnícka komora, Únia neštátnych vlastníkov lesov, Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Naša expozícia je dôkazom toho, že všetky zúčastnené organizácie sú  vzájomní partneri, ktorí pracujú v prospech slovenskej prírody.

Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Pri návšteve slovenskej expozície zdôraznil: Je dôležité zúčastňovať sa na takýchto medzinárodných podujatiach a prezentovať, ako sa staráme o naše lesy, o náš vidiek a navzájom si vymieňať skúsenosti. Musíme učiť verejnosť, že tak ako hospodárime na poľnohospodárskej pôde, tak isto hospodárime aj na lesnom pôdnom fonde. A tak ako sa staráme o obilie, alebo ovocné sady, tak isto sa musíme starať o výchovu lesných porastov a manažovanie prírodných populácií zveri. A v súvislosti s tým musíme neustále zdôrazňovať, ako je dôležité žiť v súlade s prírodou.“

Poľovníctvo je na celom svete súčasťou vidieckeho životného štýlu. Ako potvrdili účastníci z rôznych kontinentov, tam, kde funguje organizované poľovníctvo, tam sa zabezpečuje aj druhová rôznorodosť zveri, čo vedie v konečnom dôsledku k ochrane biodiverzity a aj životného prostredia.

Výstava One With Nature sa koná v Budapešti na výstavisku Hungexpo od 25. septembra do 14. októbra 2021.

V piatok 8. októbra 2021 sa uskutoční v rámci programu podujatia Slovenský deň, počas ktorého bude v národnom stánku v pavilóne A pre všetkých návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program predstavujúci tradície slovenského poľovníctva, lesníctva a ľudového umenia.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood