Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovenský agrorezort bude v New Yorku zastupovať uznávaný expert

09-05-2022

Tento týždeň sa v New Yorku uskutoční sedemnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 17). Slovenskú republiku bude na tomto podujatí zastupovať odborník na lesníctvo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) Boris Greguška, ktorý zasadnutiam tohto Fóra v rokoch 2018 – 2020 predsedal. Jedným z hlavných cieľov rokovaní je implementácia Strategického plánu OSN pre lesy a plnenia globálnych cieľov pre lesy.

Rokovania Fóra (9. – 13. mája 2022) budú zamerané predovšetkým na výmenu názorov v súvislosti s implementáciou Strategického plánu OSN pre lesy a plnenia globálnych cieľov pre lesy. Následne sa očakáva prijatie novej rezolúcie k tejto problematike, ktorá stanoví ďalšie kroky dôležité z hľadiska ochrany a udržateľného rozvoja svetových lesov. Práve zastavenie globálneho odlesňovania a degradácie lesov je jednou z najväčších výziev súčasnej doby. Predmetom tohtoročných diskusií bude aj príprava strednodobého hodnotenia medzinárodného politického rámca pre lesy, tzv. medzinárodného usporiadania o lesoch, ktoré je naplánované na rok 2024.

Slovensko bude na zasadnutí UNFF 17 zastupovať expert MPRV SR Boris Greguška, ktorý sa stal v roku 2018 predsedom Fóra OSN o lesoch. Počas svojho dvojročného mandátu úspešne doviedol rokovania Fóra k prijatiu rezolúcie https://bit.ly/3KMZwYk

Fórum o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF) je najvyššie postaveným orgánom v systéme tejto organizácie, ktorý sa zaoberá agendou lesov na globálnej úrovni v celom rozsahu ekonomických, environmentálnych a sociálnych aspektov. Poskytuje medzivládnu platformu pre globálny politický dialóg a tvorbu politík o lesoch. Základným dokumentom globálnej politiky o lesoch je Strategický plán OSN pre lesy na roky 2017-2030, ktorý bol prijatý Valným zhromaždením OSN 27. apríla 2017. Členmi Fóra je 197 krajín.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood