Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Snažia sa chrániť stratené generácie

30-06-2015

Úpadok v priemysle bol v Dubnici nad Váhom po roku 1989 obrovský. Aj preto mal pre mesto význam projekt Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 Prihraničné vzdelávanie k efektívnemu sociálnemu začleneniu v regiónoch Slavičín – Dubnica.

Primátor Dubnice Jozef Gašparík hovorí: „Máme bohaté skúsenosti s riešením sociálnej situácie, lebo v 90-tych rokoch sa zbrojná konverzia dotkla najmä nášho regiónu, veď predtým tu pracovalo v zbrojnom strojárskom komplexe 17 tisíc odborníkov. A zrazu prišli o prácu. Preto sme sa v rámci projektu cezhraničnej spolupráce stali vyučujúcimi pre riešenie týchto situácií aj pre české mesto Slavičín. Riešili sme veľký sociálny konflikt, keďže naši muži museli za prácou dochádzať do zahraničia. Chodili na týždňovky a deti vyrastali bez otcov. Zanevreli na strojarinu a vyrástla nám celá jedna stratená generácia, čo sa výchovy týka. O tieto skúsenosti mali záujem v Slavičíne a podaril sa nám realizovať úspešný projekt, aký sa nám nepodarilo za roky realizovať so žiadnymi slovenskými partnermi.“

V rámci projektu vzniklo materské centrum pre pomoc začlenenia sa matiek z rodičovskej dovolenky späť do pracovného procesu, pre pomoc nezamestnaným a zdravotne postihnutým. V Dubnici pôsobí Centrum neziskových organizácií, v ktorom boli z projektu vybudované dve počítačové učebne. K najaktívnejším dodnes patrí zo zdravotne postihnutých občanov diabetický klub Diadub, ktorého predseda Rudolf Bulica stále hľadá nových lektorov, taký je záujem o počítačové zručnosti: „Podarilo sa nám na českej strane vďaka našim skúsenostiam v Slavičíne založiť pre nich tiež klub diabetikov, s ktorým udržujeme čulé kontakty. Chodia k nám aj z iných miest z Trenčianskeho kraja, z Ilavy, či z Púchova, lebo máme v počítačovej učebni aj špeciálnu techniku na čítanie pre slabozrakých a nevidomých.“

Projekty cezhraničnej spolupráce v Dubnici pripravuje odborná referentka strategického rozvoja na mestskom úrade Eva Granátová: „Najaktívnejší z pohľadu vekovej štruktúry sú dôchodcovia, kde tá dobrovoľnícka činnosť je postavená na skutočnom záujme.“

Zmysel cezhraničných projektov v Trenčianskom kraji s moravskými obcami a mestami sa tak za posledné roky výrazne zvýšil. Od ekonomických väzieb, až po bezpečnosť života ľudí v regióne, čím sa zmenila k lepšiemu kvalita života v tejto časti prihraničného územia na Slovensku a v Česku.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013

Prihraničným vzdelávaním k efektívnemu sociálnemu začleneniu v regiónoch Slavičín – Dubnica nad Váhom

EÚ zdroje
153 658,87 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu
10/2009 – 09/2011

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood