Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Spor o vlastníctvo Slanských lesov sa vyostruje - syn obžalovaného Iča napadol právničku štátnych lesov

15-05-2017
  • Syn obžalovaného podal trestné oznámenie na právnu zástupkyňu Lesov SR a žiada o jej vylúčenie zo Slovenskej advokátskej komory
  • Lesy SR podali ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR
  • Boj o štátny majetok v sume viac ako 100 miliónov eur sa zostruje

Syn Milana Iča, Slavomír Ičo, takto reagoval na podanie ústavnej sťažnosti Lesov SR proti rozhodnutiu senátu Najvyššieho súdu SR vedeného Štefanom Harabinom. V trestnom oznámení na právnu zástupkyňu Lesov Slovenskej republiky JUDr. Irenu Sopkovú žiada aj o jej vylúčenie zo Slovenskej advokátskej komory. To by znamenalo znemožnenie jej pôsobenia aj v spore o Slanské lesy. V trestnom oznámení namieta predovšetkým proti jej informovaniu verejnosti v mediálnych komunikačných prostriedkoch o spore.

Ministerstvo pôdohospodárstva i Lesy SR sú však jednoznačného názoru, že verejnosť má právo na informácie v trestnej veci, kde konaním obžalovaných došlo ku škode na majetku štátu. „Lesy Slovenskej republiky sa nenechajú zastrašovať konaním obžalovaných a budú aj ďalej podnikať opatrenia, aby Slanské lesy ostali v majetku štátu. O všetkých krokoch budeme informovať médiá aj verejnosť,“ uviedol Marian Staník, generálny riaditeľ Lesov SR, štátny podnik.

Lesy Slovenskej republiky podali v marci Ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktorý zrušil rozhodnutie Krajského súdu SR Banská Bystrica v trestnej veci obvinených Milana Iča, Ferdinanda Ontka a Pavla Pačutu. Ten totiž zrušil rozhodnutie Krajského súdu SR Banská Bystrica v trestnej veci obvinených Milana Iča, Ferdinanda Ontka a Pavla Pačutu. Aktuálne platné uznesenie Najvyššieho súdu SR môže totiž viesť k znovuotvoreniu sporu o vlastníctvo Slanských lesov. Oslobodenie páchateľov podvodu ohrozuje majetok SR s hodnotou viac ako 100 miliónov eur.

Kauza o vlastníctvo Slanských lesov začala v roku 1998, kedy vtedajšiemu štátnemu podniku Východoslovenské lesy zmizlo z listov vlastníctva 6 500 ha lesa a zhruba 500 ha ornej pôdy. Samotný spis má viac ako 7 500 strán. Obvinený Milan Ičo sa snažil Slanské lesy najprv sprivatizovať, čo však Ministerstvo pôdohospodárstva zamietlo. Neskôr bol realizovaný vymyslený scenár s potomkami šľachty, ktorí na neho mali previesť údajné vlastníctvo Slanských lesov za veľmi podozrivých okolností. V roku 2016 Ústavný súd SR potvrdil svojim rozhodnutím, že Slanské lesy sú majetkom štátu a na Milana Iča, Ferdinanda Ontka a Pavla Pačutu bolo podané trestné oznámenie za podvod. Najvyšší súd SR vydal koncom roku 2016 rozhodnutie, ktorým zrušil rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica. Dôkazy, ktoré svedčia v neprospech obžalovaných žiada Najvyšší súd SR vylúčiť pre ich nezákonnosť.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood