Facebook Statistics

Aktuality

Sprístupnenie integrácie GSAA pre kampaň 2020

06-04-2020

Text:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom a poskytovateľom integračných služieb, že bola spustená integrácia do IS GSAA pre kampaň 2020. Upozorňujeme žiadateľov a poskytovateľov integračných služieb, že pre kampaň 2020 neplatia priradenia žiadostí z kampane 2019. Každý žiadateľ musí svojho integrátora poveriť správou svojej žiadosti pre kampaň 2020 prostredníctvom webovej aplikácie. Integračné služby sú prístupné na nasledovných URL adresách v "Dokumenty na stiahnutie" - https://www.mpsr.sk/integracny-manual-pre-is-gsaa/1372-200-1372-14225/ - pod názvom „Nové URL adresy pre GSAA 2020“.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood