Facebook Statistics

Aktuality

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA majú nového riaditeľa

24-09-2020

V stredu (23. 9.) sa v sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) uskutočnilo druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA (ŠL TANAP). Príspevkovú organizáciu agrorezortu bude viesť Ing. Ján Marhefka.

Na výberovom konaní sa v druhom kole zúčastnil jeden uchádzač, ktorý postúpil z prvého kola (10. 9. v Tatranskej Lomnici). S výberovou komisiou, ktorá postupovala v zmysle Metodiky výberových procesov na manažérske pozície, absolvoval osobný pohovor, pričom komisia overila jeho odborné znalosti, kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti.

Na základe celkového hodnotenia výberová komisia rozhodla, že riaditeľom tejto príspevkovej organizácie agrorezortu bude Ing. Ján Marhefka, ktorý je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, so špecializáciou na hospodársku úpravu lesov.

„Za jednu z najdôležitejších osobných výziev pri budúcom smerovaní organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA považujem udržanie bezmála 70-ročnej kontinuity pri integrovanej starostlivosti o prevažne lesnú krajinu vo vysokohorskom prostredí našich najstarších chránených území, s ohľadom na opätovné vytvorenie podmienok pre plnenie všetkých spoločenských požiadaviek. Je potrebné dbať na zachovanie a zveľadenie týchto prírodných hodnôt aj území ako kultúrneho dedičstva pre budúce generácie,“ uviedol krátko po oznámení výsledkov druhého kola výberového konania Ján Marhefka.

Štátne lesy TANAP-u sú príspevkovou organizáciou v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá bola zriadená 1. 1. 1995 ako nástupnícka organizácia dovtedajšej Správy TANAP-u.

Základnou činnosťou v zmysle zriaďovacej listiny je spravovanie a obhospodarovanie lesného fondu, stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, ktoré sú vo vlastníctve štátu na území Tatranského národného parku, Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásme.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood