Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Štátny tajomník Kováč na Rade ministrov v Bruseli

19-07-2022

V pondelok 18. júla 2022 sa štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Martin Kováč zúčastnil rokovania Rady ministrov AGRIFISH v Bruseli. Delegácie si počas úvodného rokovania pod vedením českého predsedníctva vymenili názory na proces schvaľovania strategických plánov novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Schválenie týchto strategických dokumentov umožní členským štátom od roku 2023 vynakladať pridelené prostriedky na priame platby a intervencie v oblasti rozvoja vidieka. Ministri preto počas diskusie požiadali Komisiu o ich urýchlené schválenie, čo by prinieslo potrebnú právnu istotu členským štátom pri finalizácii ich vnútroštátneho právneho rámca, ako aj poľnohospodárom pri primaní ich rozhodnutí. Štátny tajomník v tejto súvislosti ocenil intenzívny a konštruktívny dialóg s Komisiou k obsahu slovenského strategického plánu a pripomenul, že: „okrem včasného schválenia, Slovensko kladie dôraz na kvalitu plánu a zabezpečenie vyváženého prístupu pri súčasnom zachovaní konsenzu dosiahnutého počas jeho prípravy na národnej úrovni.“ Slovensko plánuje revidovanú verziu svojho plánu predložiť Komisii na jeseň.

Rada ministrov sa tiež venovala legislatíve o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, ktorú Komisia predstavila 22. júna. Cieľom návrhu nariadenia je zredukovať používanie chemických pesticídov a z nich vyplývajúce riziko, a to najmä pokiaľ ide o pesticídy obsahujúce účinné látky s vyšším rizikom. Štátny tajomník poďakoval Komisii za predstavenie návrhu, vyjadril však určité obavy týkajúce sa financovania potrebných opatrení, dodatočnej administratívnej záťaže, ako aj možného ohrozenia potravinovej bezpečnosti vyplývajúceho z aktuálneho nedostatku chemických účinných látok, ako aj ich nechemických alternatív. Napriek vyjadreným obavám uistil, že Slovensko je pripravené aktívne participovať na rokovaniach k predloženému návrhu. Našim spoločným cieľom je potravinová bezpečnosť, potravinová sebestačnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ za súčasnej ochrany zdravia ľudí a životného prostredia,“ dodal M. Kováč.

Ministri tradične diskutovali aj o aktuálnej situácii na poľnohospodárskych trhoch po ruskej invázii na Ukrajinu. V rámci diskusie poskytli informácie o vyhliadkach tohtoročnej úrody v jednotlivých členských štátoch a ako aj o svojich skúsenostiach s implementáciu mimoriadnej pomoci pre výrobcov v sektore poľnohospodárstva. M. Kováč informoval, že žatva sa na Slovensku z dôvodu extrémneho sucha začala skôr, čo bude mať negatívny vplyv najmä na úrodu obilnín. M. Kováč rovnako poukázal na zložitú situáciu v sektore živočíšnej výroby, kde okrem rastúcich nákladov na výrobu chovatelia musia čeliť aj mýtom o škodlivosti mäsa a mlieka. Pripomenul tiež, že inflácia rastie o 1,5% mesačne, čo zhoršuje kúpyschopnosť obyvateľstva. Aj z tohto dôvodu sa ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodlo poskytnúť mimoriadnu pomoc práve pre sektor živočíšnej výroby, pričom z dôvodu veľkého záujmu o podporu a v snahe vyjsť v ústrety potrebám poľnohospodárov bola lehota na podávanie žiadostí predĺžená do 20. júla.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood