Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Štátny tajomník Vladimír Vnuk sa zúčastnil na renomovanom poľnohospodárskom veľtrhu SIA 2024 v Paríži

04-03-2024

V utorok 27. februára 2024 sa štátny tajomník rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vladimír Vnuk zúčastnil v zastúpení ministra na medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu SIA (Salon International de l´Agriculture) v Paríži. Delegáciu SR na jubilejnom 60. ročníku poľnohospodárskeho veľtrhu SIA privítal Marc Fesneau, minister poľnohospodárstva a potravinovej suverenity Francúzskej republiky.

Program návštevy začal odbornou diskusiou ministrov o klimatických zmenách a sanitárnych výzvach pri chove hospodárskych zvierat. Diskusie sa zúčastnili zástupcovia zo 16 krajín – medzi nimi aj SR a dve medzinárodné organizácie (Svetová organizácie pre zdravie zvierat – WOAH a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – OECD).

Po odbornej debate nasledovala prehliadka pavilónov veľtrhu, počas ktorej sa štátny tajomník Vladimír Vnuk a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzskej republike a Monackom kniežatstve Ján Šoth, stretli s asociáciami vinárov, pestovateľov ovocia a zeleniny a s chovateľmi francúzskeho plemena hovädzieho dobytka charolaise.

Veľtrh SIA sa koná každoročne už od roku 1964. Je určený laickej i odbornej verejnosti a teší sa veľkej obľube a návštevnosti. Veľtrh je každoročne veľkou udalosťou a má dôležité miesto aj v politickom dianí krajiny.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood