Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Supertrialógy o budúcej SPP napriek očakávaniam nedospeli k dohode

28-05-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnili v Bruseli zasadnutia Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Témami dvojdňového rokovania boli viaceré oblasti, za najdôležitejšie môžeme považovať diskusiu o reformnom balíku Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2023 a rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ. Trialógy o budúcnosti SPP napriek dlhým rokovaniam do skorého rána nedospeli k finálnej dohode. Slovensko nepoľaví, kým parlament nepristúpi na opatrenia, ktoré chceme pre našich poľnohospodárov.

Rokovania boli rozdelené do dvoch dní. Ministri sa venovali predovšetkým diskusii o smerovaní  SPP a vývoji pre členské krajiny v nadchádzajúcom období. „Nachádzame sa vo finálnej fáze rokovaní, ktoré predurčia podobu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky až do roku 2027. Som preto presvedčený, že je nevyhnutné vo vyjednávaniach postupovať obozretne,“ uviedol na zasadnutí Rady ministrov Agrifish minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a zároveň upozornil, že dôležité je nastaviť pravidlá pre poľnohospodárov a členské štáty tak, aby viedli k dosiahnutiu stanovených cieľov a zároveň priniesli zjednodušenie administratívnej náročnosti.

Šéf slovenského agrorezortu zároveň na rokovaniach uviedol, že kľúčovou otázkou bude pre SR viazaná podpora príjmu, kde minimálna akceptovateľná úroveň pre Slovensko predstavuje 13+2%. „V rámci ekoschém potrebujeme zachovať flexibilitu zo všeobecného prístupu, najmä  pri využívaní  prostriedkov a spôsobe vyplácania na hektáre a dobytčie jednotky. Taktiež je potrebné mať na zreteli, že cieľ zlepšenia stavu životného prostredia dosiahneme len vtedy, iba ak sa nám podarí poľnohospodárov motivovať k zapojeniu sa do týchto postupov,“ vyhlásil v Bruseli minister Mičovský.

Téma SPP bola práve najdominatnejšou, aktuálne sa nachádza takmer na deň presne po 3 rokoch od jej zverejnenia (1.6.2018) vo finálnej fáze. Napriek náročným rokovaniam, ktoré boli ukončené až dnes pred 6:00 hodinou ráno, ostatný trialóg (EP, EK a predsedníctvo Rady) k finálnej dohode nedospel. Na tohto týždňovej Rade sa rokovalo o zostávajúcich otvorených otázkach v rámci 3 nariadení SPP, ktorými boli najmä problematické percento ekoschém, flexibilita ekoschém a definícia niektorých pojmov ako napr. aktívny poľnohospodár. Aj napriek tomu, že Rada bola ochotná hľadať kompromis, Európsky parlament požadoval stále nové a nové požiadavky, ktoré by spôsobili značnú administratívnu záťaž pre farmárov a štátne orgány. Preto nebolo možné dosiahnuť dohodu a  rokovania o budúcej SPP tak aj naďalej budú musieť pokračovať. Portugalské predsedníctvo je naďalej odhodlané dosiahnuť dohodu o SPP do konca júna 2021.

„Parlament nepristúpil na opatrenia, ktoré chceme pre poľnohospodárov na Slovensku a v Európskej únii. Náročné rokovania o technikáliách a detailoch trvali 2 dni a dve noci, počas ktorých sme hľadali kompromisy. Nakoniec sme sa však nedohodli. Slovensko neustúpi, pokiaľ pre našich poľnohospodárov nedosiahneme také opatrenia, aké potrebujú,“ zdôraznil štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood