Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Svetovým lesom bude šéfovať odborník z agrorezortu!

17-05-2018

Veľký míľnik pre Slovensko. Prvýkrát v histórii bude svetovým lesom šéfovať Slovák. Členské štáty OSN si na svojom zasadnutí jednotne vybrali za predsedu Fóra o lesoch odborníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Borisa Gregušku.

  • Predsedom Fóra OSN o lesoch sa prvýkrát v histórii stal kandidát zo Slovenska
  • Odborník ministerstva pôdohospodárstva Boris Greguška získal podporu všetkých 193 členských krajín OSN
  • V hlasovaní ho priamo do New Yorku prišla podporiť aj ministerka Gabriela Matečná

„Voľba pána Gregušku potvrdila vysoký kredit, ktorý majú lesníci z nášho rezortu vo svete. Pre Slovensko je to zároveň veľká príležitosť ovplyvňovať dôležité rozhodnutia týkajúce sa lesov v rámci našej planéty. Napriek tomu, že sme malá krajina, vďaka našej fundovanosti je nás vo svete počuť,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná. „Teší ma, že o odbornosť našich ministerských úradníkov je v zahraničí veľký záujem. Či už to bolo vedenie dôležitých rokovaní počas maltského predsedníctva alebo aktuálne predsedanie konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe Forest Europe. Na čele tak významného fóra, akým Fórum o lesoch je, nebol ešte nikdy v histórii Slovák. Som rada, že sa to práve počas môjho vedenia rezortu podarilo,“ dodala G. Matečná.

Fórum o lesoch OSN je najvyššie postaveným telesom v rámci systému OSN, ktoré sa zaoberá agendou lesov, ich udržateľným obhospodarovaním, rozvojom a ochranou. Predstavuje platformu pre globálny politický dialóg o lesoch. Pripravuje a prijíma rezolúcie a rozhodnutia o strategickom smerovaní a cieľoch globálnej politiky o lesoch, ktoré následne schvaľuje Hospodárska a sociálna rada OSN a vo výnimočných prípadoch Valné zhromaždenie OSN. Taktiež podporuje spoluprácu a koordináciu politík medzi rôznymi medzinárodnými organizáciami a dohovormi, ktorých činnosť súvisí s agendou lesov.

Zasadnutiam Fóra bude Boris Greguška predsedať najbližšie dva roky. „Vnímam to ako veľkú poctu nielen pre mňa, ale aj Slovensko. Fórum zastupujú odborníci zo všetkých 193 členských štátov OSN, predsedanie tejto veľkej skupine je záväzkom a zároveň možnosťou významne participovať na  dôležitých strategických rozhodnutiach.“

Boris Greguška sa dlhodobo venuje agende medzinárodných lesníckych a s lesmi súvisiacich politík. Zastupuje Slovensko vo viacerých medzinárodných organizáciách a procesoch. Bol predsedom pracovnej skupiny pre lesníctvo v Rade Európskej únie počas slovenského a maltského predsedníctva.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood