Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

30-07-2014

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

Obec Veľký Slavkov patrí zaiste medzi jednu zo vstupných brán Vysokých Tatier. Leží iba necelé štyri kilometre od Popradu na starej ceste do Smokovcov. Kedysi patrila medzi slávne spišské mestá so silným zastúpením nemeckého obyvateľstva. Dnes je táto pokojná podtatranská obec samostatnou jednotkou s plne funkčným, vlastným životom. Deťom sa okrem okolitej prírody ponúka aj kvalitný vzdelávací základ na miestnej základnej škole.

Kochať sa výhľadom na štít, ktorý nesie názov obce – Slavkovský – je pre miestnu mládež rovnako prirodzené, ako dýchať vzduch. Jednoducho dar, s ktorým žijú od svojho narodenia. Do „daru“ dostali však aj množstvo vzdelávacích pomôcok a zariadení, ktoré im usilovné vedenie školy prinieslo tiež vďaka projektu Regionálneho operačného programu a financií z Európskej únie.

Základná škola s materskou školou Veľký Slavkov patrí medzi množstvo podobných zariadení na celom Slovensku, ktoré využili výzvy operačných programov a podporu Európskej únie. Výsledkom je vybavenie tvorivej dielne, počítačovej učebne, zakúpenie didaktických prostriedkov, softvérov, zabezpečenie náučnej literatúry, poskytnutie vzdelávacej služby a služby odbornej prípravy, televízne a audiovizuálne zariadenia, kancelárske potreby, propagačný materiál a tvorba vzdelávacích seminárov. Aspoň takto stručne nám opísala zástupkyňa riaditeľa školy pani Mgr. Jana Keťová, kam všade poputovali prostriedky z Regionálneho operačného programu na rozvoj infraštruktúry vzdelávania.

Zriaďovateľom školy je obec Veľký Slavkov. Ide o plne organizovanú školu a jej súčasťou je aj spomínaná materská škola a školská jedáleň. Svojou kvalitou, veľkosťou a dostupnosťou školu nenavštevujú len žiaci obce, ale aj neďalekej Mlynice a Novej Lesnej. Aktívna interakcia pedagógov so žiakmi sa ukazuje doslova na každom rohu – priestory sú vyzdobené prácami žiakov, ako aj inými tvorivými aktivitami. Ideálne miesto pre rozvoj dieťaťa a jeho vnútornej kultúry je rovnako podporené upraveným a čistým okolím školy, s množstvom ihrísk a všadeprítomnej zelene. Nielen Vysoké Tatry, ale aj Slovenský raj patrí medzi neďaleké ciele školských výletov, ktoré rozvíjajú harmonickú dušu dieťaťa, jeho vzťah k prírode a rodnej domovine.

„Ako doplnkové aktivity naši žiaci uprednostňujú spoznávanie svojho regiónu, športové, turistické, tvorivé, pohybové a ekologické aktivity, rozvíjajú znalosti z cudzích jazykov,“ uviedla pani Mgr. Jana Keťová. Úspešní absolventi ďalej pokračujú na gymnáziá zväčša v neďalekom Poprade a Kežmarku, na stredné odborné školy a učilištia, ktorých je v okrese Poprad a okolí dostatok.

Podľa pani Jany Keťovej bol proces získania potrebných finančných prostriedkov z EÚ neľahkou cestou: „Administratívne záležitosti projektu boli veľmi náročné, veľa zbytočnej byrokracie a cesta k poskytnutiu prostriedkov bola dosť zdĺhavá. Museli sme si všetko vykrývať z vlastných prostriedkov, až následne nám boli vrátené. Niekedy sme prostriedky prečerpali na základe neuznania a financie školy museli byť použité na doplatenie projektových vecí,“ dodáva zástupkyňa riaditeľa školy vo Veľkom Slavkove. Napriek komplikáciám, ktoré občas patria ku komplikovaným projektom ako sú operačné programy, dnes škola dáva svojím žiakom viac, než kedykoľvek predtým.

Pre ambicióznych a snaživých pedagógov, ktorí dávajú tejto škole všetko, sa novými pomôckami práca na rozvoji detí nekončí. Slovo na záver má opäť pani Jana Keťová: „Naša škola pracuje na niekoľkých menších projektoch. Vďaka projektom sa školy môžu naďalej rozvíjať a pracovať so žiakmi na patričnej úrovni. Pre nás bol tento projekt riešiaci infraštruktúru vzdelávania veľkým prínosom,“ dodáva na záver.

OS 1 – Infraštruktúra vzdelávania: Základná a materská škola vo Veľkom Slavkove

Cieľom osi 1 je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia. Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy a materskej školy vo Veľkom Slavkove.

Príspevok z EÚ zdrojov

615 223,92 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu

03/2008 – 08/2010

Kontakty:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičová 12

812 66 Bratislava

tel: 00421 2 59 26 61 11

fax: 00421 2 59 26 64 35

www.mpsr.sk

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja

Prievozská 2/B

825 25 Bratislava 26

e-mail: [email protected]

www.ropka.sk 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood