Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Usmernenie k vypracovaniu Štúdie uskutočniteľnosti pre Program susedstva Maďarsko – Slovensko - Ukrajina

01-04-2004
Cieľom tohto dokumentu je poskytnút usmernenie k štruktúre a obsahu štúdie uskutočniteľnosti, ktorá je povinnou prílohou investičných projektov v rámci Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina

Dokument na stiahnutie :  doc icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood