Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

V nedeľu si pripomíname Medzinárodný deň lesov

19-03-2021

Les predstavuje mimoriadne cenné spoločenstvo, ktoré nám ponúka nenahraditeľné prírodné funkcie a pre ľudstvo má tak svoje jedinečné a najmä nezastupiteľné miesto. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) si dovoľuje s blížiacim sa Medzinárodným dňom lesov (21. 3.) vyzdvihnúť ich mimoriadny význam s cieľom zvýšiť povedomie o lesoch, ich ochrane a trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch. Naliehavosť týchto tém sa v spoločnosti zvyšuje najmä s prebiehajúcimi procesmi klimatických zmien, ktoré nezasahujú len Slovensko, Európu, ale celú planétu, na ktorej žijeme.

Organizácia spojených národov vyhlásila Medzinárodný deň lesov ešte v roku 2012. Práve v tento deň, ktorý predstavuje určitú oslavu lesov a ich existenciu, je preto potrebné pripomínať verejnosti a šíriť informácie o ich význame, dôležitosti ochrany a udržateľnom rozvoji všetkých druhov lesov pre súčasné aj budúce generácie. Každý rok prináša novú tému, ktorou upozorňuje na aktuálne témy v súvislosti s lesmi a vyzýva verejnosť na zintenzívnenie aktivít na pomoc zachovania zdravých lesov. Tento rok sa nesie v znamení témy „Obnova lesa – cesta k ozdraveniu a blahobytu“.

V tejto spojitosti sa Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene tento rok opätovne zapojilo k výzve a uskutočnilo rozmanité aktivity, zamerané na rozšírenie vedomostí o lesoch pre rôzne cieľové skupiny. Napríklad pre školopovinné deti a s ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu si lesní pedagógovia pripravili program v online prostredí formou prezentácie na tému tohtoročného Medzinárodného dňa lesov. Táto aktivita veľmi vhodnou formou priblížila aktuálne otázky súvisiace so zdravím, zdravou stravou, revitalizáciou zničenej pôdy a nevyhnutnosťou obnovy lesov. 

Všetky príspevky k posolstvám Medzinárodného dňa lesov sú zverejnené na stránke https://bit.ly/30JiL0i. Rok 2021 je zároveň začiatkom novej dekády obnovy ekosystémov. Jej cieľom je zabrániť, zastaviť a zvrátiť degradáciu ekosystémov na každom kontinente i v každom oceáne. Medzinárodný deň lesov je príležitosťou začať napĺňať tento dôležitý cieľ a agrorezort je presvedčený, že si nájde čoraz viac adresátov.

MPRV SR v tejto súvislosti dáva do pozornosti aj nedávno publikovanú novú správu o stave lesov Európy, ktorú historicky prvýkrát koordinovali slovenskí odborníci. Tí sa mimo iného pozreli na to, aký je skutočný stav lesov v Európe. Na rozdiel od celosvetového poklesu výmery lesov, práve lesnatosť v Európe dlhodobo stúpa. Lesy pokrývajú viac ako tretinu európskeho územia a Slovensko ide okolitému svetu ozajstným príkladom. Výmera lesov u nás totiž predstavuje až 41 % územia a z roka na rok rastie. Viac informácií k správe o stave lesov Európy nájdete: https://bit.ly/3qIoApy.

Slovenské lesy sú našim jedinečným prírodným pokladom, preto sú neraz označované za zelené pľúca alebo dokonca aj zelené srdce Zeme. Sú výsledkom nielen vývoja samotnej prírody, ale predovšetkým aj húževnatej starostlivosti lesníkov a lesných pracovníkov, ktorí dbajú o ich prirodzenú udržateľnosť i rozmach často v neľahkých podmienkach.  Les netvoria len stromy, ale aj kry, byliny, machorasty, huby, lišajníky, no i  mnohé ďalšie organizmy, ktoré sa tam nachádzajú a spolu tak tvoria mimoriadne významné prírodné spoločenstvo.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood