Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

V Petržalke máme významné lesnícke miesto

01-10-2020

V bratislavskej Petržalke bolo vyhlásené 53. Významné lesnícke miesto (VLM) Petržalské hájovne. Za prísnych protipandemických opatrení sa zišli členovia Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR spolu s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), aby navštívili jednu z petržalských horární na Starohájskej ceste.

Tvorba siete významných lesníckych miest je dlhodobý projekt štátneho podniku LESY SR, v rámci ktorého upozorňuje verejnosť na lokality významné z pohľadu lesníckej minulosti i súčasnosti. Sú medzi nimi lesnícke technické stavby, architektúra, obnovené lesné porasty, lokality dokumentujúce pokrokové prístupy k obhospodarovaniu lesa, miesta späté s osobnosťami lesníctva a pod. V obnove, vyhlasovaní a sprístupňovaní VLM LESY SR úzko spolupracujú s verejnosťou.

S myšlienkou objavovania a vyhlasovania VLM prišiel v roku 2007 vtedajší zamestnanec generálneho riaditeľstva štátneho podniku LESY SR  Ján Mičovský.

„Na území mesta Bratislava máme dve zachované horárne, ktoré patria medzi najstaršie budovy v Petržalke. Bol to kedysi slávny a obľúbený priestor, kam chodievali Bratislavčania k svojmu horárovi na pochúťky," vyjadril sa minister Ján Mičovský.

Hájovňa na Starohájskej ceste 5 je známa aj pod menom Kokešova horáreň. V jej priečelí sa nachádza výklenok, kde bola pôvodne umiestnená socha Panny Márie. Pod výklenkom sú tabuľky, ktoré informujú o povodniach z rokov 1809 a 1850. V horárni bol aj vyhľadávaný Hostinec u Hubera, známy vynikajúcou kuchyňou a cieľ mnohých nedeľných výletov Bratislavčanov.

Druhá z hájovní, zaradených pod VLM Petržalské hájovne, sa nachádza na Starhradskej ulici 5 a pochádza z roku 1779. V minulosti bola sídlom Gejzu Dražďáka, jedného z viacerých tunajších dedičných hájnikov. Toto meno sa dodnes zachovalo v názve neďalekých jazier a miestnej časti Petržalky. Horáreň, ktorej súčasťou je aj drevený „jagdhaus", je majetkom hlavného mesta SR Bratislava, v užívaní jej mestských lesov.

Garantom vyhľadávania, evidovania, obnovy a popularizácie významných lesníckych miest je Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood