Facebook Statistics

Aktuality

Vedenie agrorezortu posilní nový štátny tajomník

21-09-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať druhého štátneho tajomníka. Od 22. septembra sa funkcie ujme Henrich Haščák. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan.

Henrich Haščák (1976) je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Profesionálne sa venoval advokácii, neskôr zastával viaceré riadiace funkcie ako krízový manažér. Naposledy pôsobil na pozícii špecialistu v štátnom podniku Vodohospodárska výstavba.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood