Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Verejnosť bude môcť kontrolovať obchod s drevom priamo v aplikácii

20-01-2022

Transparentnosť obchodovania s drevom je jednou z kľúčových úloh reštrukturalizácie štátneho podniku LESY SR, ktorá bola ohlásená koncom minulého roka a vychádza aj z Programového vyhlásenia vlády. V nadväznosti na prebiehajúce procesy dnes na tlačovej konferencii predstavili minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan a generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tibor Kőszeghy projekt „Otvorené LESY“. Jeho hlavným cieľom je priniesť širokej verejnosti jednoduché a prehľadne spracované informácie o nakladaní s drevom prostredníctvom aplikácie OTVORENÉ DREVO.

Webová aplikácia OTVORENÉ DREVO je dostupná pre všetkých a sú v nej dostupné detailné informácie o prevoze dreva, ktoré predávajú LESY SR prostredníctvom svojich odštepných závodov po celom Slovensku. Je členená do šiestich základných sekcií.  „Som rád, že sa nám v rámci procesu reorganizácie podarilo spustiť aj aplikáciu, ktorá pre širokú verejnosť sprehľadní pohyb dreva od jeho ťažby až po dovoz k odberateľovi. Treba zdôrazniť, že ju vyvinuli naši vlastní zamestnanci a je to jedinečné dielo svojho druhu na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tibor Kőszeghy.

Ako uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, ide o unikátny systém, ktorý v tejto oblasti tak komplexne ešte nikto nerealizoval. „Vzhľadom na minulosť, keď dochádzalo k špekulatívnym obchodom s drevom, je najdôležitejšou úlohou zaviesť taký systém, ktorý v štátnom podniku LESY SR zabezpečí čo najefektívnejšiu kontrolu. Aplikácia Otvorené drevo umožňuje verejnú kontrolu ťažby, obchodu aj prepravy dreva z našich lesov,“ vyjadril sa minister Vlčan. Údaje sa v aplikácii aktualizujú každú pol hodinu, dáta sa čerpajú z viacerých interných a externých systémov.

Dostupné dáta sa týkajú kľúčových a stredných odberateľov, čo predstavuje viac ako 90  % všetkých odberateľov za obdobie posledných 5 rokov. Informácie sa dajú filtrovať na základe vybraných ukazovateľov (mesiac, rok, odberateľ, lokalita, ŠPZ). “Aplikácia nie je venovaná len verejnosti, ale je vhodným pomocníkom pre analytické spoločnosti a efektívne poslúži v súčasnosti aj pre akademické pôdy. Uvítame, ak sa všetci, ktorým na zlepšení aplikácie záleží, obrátia na nás so svojimi podnetmi, za čo im už teraz ďakujeme,“ dodal Vlčan. V rámci zverejnených dát sa  verejnosť môže dozvedieť informácie o preprave dreva až po úroveň odvozného miesta, v súčasnosti ide až o 12-tisíc odberných miest. 

Aplikácia OTVORENÉ DREVO je dostupná na stránke: https://otvorene.lesy.sk/drevo

Široká verejnosť má okrem uvedenej aplikácie aj ďalšiu možnosť nahliadnuť do údajov o plánovaní a evidencii odborného hospodárenia v lesoch na Slovensku prostredníctvom Informačného systému lesného hospodárstva (ISLHP). ,,Tento systém je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný, je využívaný ako nástroj štátnej správy na úseku lesného hospodárstva. Slovensko je podľa dostupných informácií jediná krajina na svete, ktorá zabezpečuje zber, evidenciu a on-line publikovanie informácií o všetkých lesoch na svojom území,“ uviedol generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh. Systém je formou online aplikácie dostupný na stránke: https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo v sekcii „mapa“. Aj týmto spôsobom ministerstvo zvyšuje transparentnosť pri hospodárení v našich lesoch, obchodovaní a prevoze dreva k odberateľom.

„Verím, že sa transformačný proces v štátnych lesoch úspešne zavŕši aj vďaka týmto aplikáciám. Avšak situácia posledných dní a viaceré témy, ktoré sú spájané s mojou osobou ma doviedli k rozhodnutiu ponúknuť ministrovi svoju funkciu, aby som nebol prekážkou v ďalších nevyhnutných procesoch, ktoré sú nastavené,“ dodal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Tibor Kőszeghy. „Ďakujem generálnemu riaditeľovi za odvedenú prácu. Za odvahu, ktorú potreboval na transformáciu štátneho podniku, pretože mal štruktúru z čias socializmu a dávno nezodpovedala súčasnej rozlohe lesov v správe štátu. Táto zmena však priniesla enormný odpor a tlak na odchod generálneho riaditeľa, pretože znemožňuje profitovať na štátnom podniku. Čo zrejme nevyhovuje istému typu ľudí. Diskreditáciou nás však neodradia, budeme pokračovať v práci, ku ktorej priložil ruku aj pán Kőszeghy,“ uzavrel minister Vlčan. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood