Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Verejný odpočet Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

29-04-2010

Verejný odpočet Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva za rok 2009 bude dňa 5. mája 2010 vo Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva na Trenčianskej ulici 55 v Bratislave o 10.00 hod.

Na programe je prezentácia hlavných bodov výročnej správy zástupcom organizácie, stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe a stanoviská odborníkov z prerokovávanej oblasti.

Na záver odpovedia zástupcovia VÚEPP a MP SR na otázky verejnosti a novinárov, ktorí sa zúčastnia na odpočte.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood