Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Verejný odpočet Výskumného ústavu potravinárskeho

11-05-2010

Verejný odpočet Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2009 bude dňa 13. mája 2010 v budove ústavu na Priemyselnej 4 v Bratislave o 13.00 hod.

Na programe je prezentácia hlavných bodov výročnej správy zástupcom organizácie, stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe a stanoviská odborníkov z prerokovávanej oblasti.

Na záver odpovedia zástupcovia VÚP a MP SR na otázky verejnosti a novinárov, ktorí sa zúčastnia na odpočte.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood