Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

VLČAN: S pomocou informácií od poľnohospodárov im zjednodušíme čerpanie eurofondov

27-09-2021

Transparentnejšie a efektívnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi pri nákupe poľnohospodárskej techniky a investíciách do poľnohospodárskych stavieb a zároveň zjednodušenie a zrýchlenie čerpania eurofondov pre poľnohospodárov.  S týmto zámerom dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) predstavilo dotazník, pomocou ktorého a najmä vďaka spolupráci samotných poľnohospodárov dokáže agrorezort lepšie nastaviť najbližšie  eurofondové výzvy.

MPRV SR v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC) spúšťa v týchto dňoch elektronický dotazník pod názvom Prieskum záujmu o poľnohospodársku techniku a o realizáciu poľnohospodárskych stavieb. Jeho jediným a hlavným cieľom bude čo najpresnejšie zistiť na čo chcú slovenskí poľnohospodári využiť investičnú podporu z eurofondov. Na základe získaných dát a údajov  agrorezort nastaví podmienky  na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie.

„Na vidieku záleží, pretože tvorí charakter našej krajiny.  Naši pôdohospodári potrebujú znižovať svoj investičný dlh a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Aby sme dosiahli čo najvyšší efekt pri čerpaní eurofondov chceme vedieť čo  potrebujú. Chcem požiadať všetkých  poľnohospodárov, ktorí majú záujem o akýkoľvek druh investície – nákup traktora alebo inej techniky, alebo rekonštrukciu či výstavbu hospodárskych budov, aby vyplnili náš elektronický dotazník. Na základe požiadaviek nastavíme podmienky najbližších výziev tak, aby sa k peniazom dostali čo najrýchlejšie a mohli ich čerpať na to, čo sami plánujú a najviac potrebujú,“ uviedol minister Samuel Vlčan na tlačovej konferencii.

Do dotazníka, ktorý dnes ministerstvo predstavilo sa dá dostať cez užívateľské heslo, predtým však musí prebehnúť registrácia. Spôsob registrácie a všetky potrebné kroky k úspešnému vyplneniu sú prehľadne dostupné po otvorení weblinku: https://rezort-nppc.sk/dotaznik/login  a v dokumente s názvom "Ako sa zaregistrovať", ktorý sa nachádza v ľavej hornej časti obrazovky. Všetky údaje sa udávajú výlučne v celých číslach a v jednotkách, ktoré sú v tomto dotazníku požadované.  Po úspešnom vyplnení, uložení a o odoslaní dotazníka dostane registrovaný subjekt potvrdzujúci e-mail.

„Našim cieľom je na základe získaných údajov nastaviť cenové limity na nákup najčastejšie uvádzanej techniky alebo výstavby hospodárskych zariadení a budov. Tým sa celý proces nákupu pre žiadateľov zrýchli a zároveň povedie k efektívnejšiemu a transparentnejšiemu čerpaniu podpôr z európskych zdrojov.  Bolo verejným tajomstvom, že výsledkom verejných obstarávaní techniky pre poľnohospodárov boli predražené nákupy oproti trhu aj o sto percent. Forenzný audit, ktorý sme po voľbách dali vykonať v Pôdohospodárskej platobnej agentúre poukázal napríklad na mimoriadne predražené nákupy kombajnov za ceny, ktoré vyšli z verejného obstarávania. Mám aj osobnú skúsenosť. V časoch, keď som ešte aktívne pôsobil v bankovom sektore, mi  v rozhovore jeden z predajcov poľnohospodárskej techniky rozprával, ako majú umelo nastavené vysoké ceny do verejných obstarávaní pre slovenský trh. Táto prax pri nami vyhlasovaných výzvach musí skončiť. Vďaka získaným dátam budeme vedieť presne zadefinovať finančné stropy na najčastejšie požadované investície a vyhneme sa tak manipuláciám a podvodom pri verejných obstarávaniach,“ uzavrel Vlčan.

Vlčanom dnes predstavený dotazník je optimalizovaný pre prehliadače Chrome, Firefox, Microsoft Edge. V prípade pomoci pri registrácii a vypĺňaní dotazníka sa môžu subjekty obrátiť na Centrum podpory, a to elektronicky zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Vyplnený dotazník je potrebné odoslať najneskôr do 8.10.2021.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood