Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vo Farmárovej nedeli 2.5. sa dozviete

29-04-2010

Vo Farmárovej nedeli sa v úvode vrátime ku Dňu zeme, keď sa o význame a ochrane pôdy porozprávame s profesorom Ondrejom Hroncom a s poľnohospodárskym analytikom Vincentom Bírošom.

Navštívime Strednú odbornú školu vinársku a ovocinársku v Modre, ktorej absolventi patria k svetovo uznávaným odborníkom a žnú úspechy aj na svetovom vinárskom poli.

Povieme si o pestovaní zemiakov a najnovšie aj maku v tradičnej zemiakarskej oblasti na Horehroní, a pôjdeme aj do Chynorian na strednom Ponitrí, kde si vybudovali bioplynovú jednotku na výrobu elektrickej energie.

Zvučka relácie, tentoraz s Jánom Kondorom, sa ozve v nedeľu 2. mája o 15-tej hodine.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood