Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výberové konanie na generálneho riaditeľa š. p. LESY SR vyhral Ján Marhefka

17-05-2022

Včera sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) uskutočnilo výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa LESY SR, štátny podnik. Podmienky vstupu do  výberového konania splnili traja uchádzači: bývalý riaditeľ Lesy ČR Jiří Holický, bývalý riaditeľ Štátnych lesov TANAP Ján Marhefka a súčasný poverený riaditeľ LESOV SR Matej Vigoda.

Po písomnom teste sa konalo verejné vypočutie. Na podnet ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana bolo pre čo najväčšiu miere transparentnosti prenášané cez oficiálny profil MPRV SR na sociálnych sieťach naživo, s možnosťou zadávania otázok aj pre verejnosť.

Päťčlennú výberovú komisiu tvorili zástupcovia MPRV SR, Technickej univerzity vo Zvolene, ZMOS-u a predseda Združenia závodných výborov odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda pri š. p. Lesy SR.  Ostatné oslovené združenia nevyužili možnosť účasti v tejto komisii.

Verejné vypočutie sledovala verejnosť priamo na pôde MPRV SR, ale veľký záujem o túto udalosť sme zaznamenali aj cez spomínaný live stream. Celé verejné vypočutie je k dispozícii na FB stránke MPRV SR a bude uložené aj na oficiálnej webovej stránke MPRV SR: https://www.mpsr.sk/.

Uchádzači na verejnom vypočutí dostávali otázky od komisie, od verejnosti na mieste i cez aplikáciu SLIDO a priemerný čas na prezentáciu i odpovede na 1 uchádzača bol približne 2 hodiny. Všetky otázky verejnosti položené cez aplikáciu boli komisiou odprezentované uchádzačom.

Maximálny počet bodov za písomný test bol 90 bodov, maximálny počet z celého výberového konania je 150 bodov a úspešný kandidát bol ten, ktorý dosiahne v súčte aspoň 70% bodov, čo je 105 a najviac bodov zo všetkých troch kandidátov. Na základe výsledkov výberového konania odporučila komisia ministrovi Samuelovi Vlčanovi, aby Jána Marhefku vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR.

Výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY SR, š. p. je zverejnený: https://bit.ly/3yE60qh


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood