Facebook Statistics

Aktuality

Výberové konanie na pozíciu Programového manažéra Spoločného technického sekretariátu programu ENI HUSKROUA CBC 2014 – 2020

30-01-2018

Dovoľujeme si vás informovať, že Spoločný technický sekretariát programu ENI HUSKROUA CBC 2014 – 2020  v súčasnosti hľadá Programového manažéra. Jedným z kritérií obsadzovanej pozície je plynulá znalosť rumunského jazyka a vedomosť o špecifikách programového územia. Viac informácií o pozícii nájdete na: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/vacancy-announcement-for-programme-manager-position-in-jts

Termín na predkladanie žiadostí je do 28.2.2018


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood