Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výberové konanie na pozíciu Project Officer / Program Officer pre Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko

01-10-2019

Centrum pre európske projekty ako zastrešujúca organizácia pre spoločný technický sekretariát vyhlasuje v mene riadiaceho orgánu (Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky) a národného orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko výberové konanie na pozíciu Project Officer / Program Officer so sídlom v Krakove (Poľsko). Do výberového konania je možné sa prihlásiť do 16.10.2019.

 Podrobné podmienky výberu nájdete: https://sk.plsk.eu/-/vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-poziciu-project-officer-program-officer


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood