Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vyhodnotenie I. kola výzvy na ZŠ - RIUS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Žilinského kraja

23-05-2018

Výzva: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.12.2016

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola výzvy – 15.5.2017:

Územie RIÚS Bratislava:

 • predložených – 9 projektov v hodnote 591 873,45 € (zdroje EÚ)
 • schválených 9 projektov v hodnote 585 905,93 € (zdroje EÚ)

Územie RIÚS Nitra:

 • predložených – 64 projektov v hodnote  4 668 009,06 € (zdroje EÚ)
 • schválených 33 projektov v hodnote 2 699 024,87 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 24 projektov v hodnote 1 190 984,07 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 7 projektov v hodnote 744 965,57 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie RIÚS Trenčín:

 • predložených –  72 projektov v hodnote 6 255 588,46 € (zdroje EÚ)
 • schválených 27 projektov v hodnote 2 691 850,68 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 44 projektov v hodnote 3 436 193,67 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 1 projekt v hodnote 81 581,24 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie RIÚS Žilina:

 • predložených – 95 projektov v hodnote 9 751 008,09 € (zdroje EÚ)
 • schválených 29 projektov v hodnote 3 382 701,97 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 56 projektov v hodnote 5 414 463,49 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 10 projektov v hodnote 908 582,38 € žiadaných EÚ zdrojov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood